Projecten

Gezondheidsonderzoek bij rampen - covid 19

Lopend (november 2021 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en opzetten COVID-19 programma

Lopend (november 2021 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheidsonderzoek bij Rampen COVID-19

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome after SARS-CoV-2 vaccination

Lopend (mei 2021 - november 2022)

Trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes treedt in zeldzame gevallen op na vaccinatie met de COVID-19 vaccins van AstraZeneca en Janssen. De meeste van deze patiënten ontwikkelden een trombose in het hoofd (sinustrombose). De ziekte wordt “vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia” (VITT) genoemd. Er zijn veel onbeantwoorde vragen over VITT, waaronder: 1. Hoe vaak komt...

Bekijk dit project

Gezondheidsonderzoek bij rampen-COVID-19. Monitor Jeugd 2021 en opzetten programma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VeCosCO:Neurobiologische basis van langdurige cognitieve klachten en vermoeidheid na COVID-19

Lopend (juli 2021 - oktober 2022)

Langdurige vermoeidheids- en cognitieve klachten zijn veelgehoorde problemen na een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven. Tot nu toe is nog weinig bekend over het verloop en behandelingsmogelijkheden. Om meer informatie over het verloop van deze langdurige klachten te krijgen, worden de klachten van mensen na een doorgemaakte SARS-CoV-2 in...

Bekijk dit project

CoLab-score and viability PCR for SARS-CoV-2: routine blood test algorithm proven by elimination of viable SARS-CoV-2 to identify patients in order to facilitate discharge and/or de-isolation

Lopend (september 2021 - september 2023)

Langdurige bezetting van isolatiekamers door COVID-19 patiënten leidt tot een verdere druk op de reguliere non-COVID zorg. Daarnaast gaat het behandelen en verzorgen van COVID-19 patiënten in isolatie gepaard met fysieke en psychische belasting voor de patiënt en het zorgpersoneel. Er is een algoritme ontwikkeld dat de zogenaamde CoLab-score kan berekenen aan de hand van de leeftijd van de patiënt...

Bekijk dit project

General practice Research Infrastructure Pandemic Preparedness Program (GRIP3)

Lopend (september 2021 - september 2025)

De Covid-19-pandemie heeft grote consequenties voor de Nederlandse bevolking. Huisartsen zien veel patiënten met acute klachten door Covid-19, maar momenteel is het onduidelijk welke vroegtijdige behandelingen met geneesmiddelen een gecompliceerd ziektebeloop voorkómen. In dit voorstel bundelen de 7 Nederlandse vakgroepen huisartsgeneeskunde en het Nivel hun krachten als Consortium Onderzoek...

Bekijk dit project

COVID-CLIMATE: COVID-19: The role of CLinical and IMAging TEsts

Lopend (september 2021 - september 2023)

In de beginperiode van de pandemie werden patiënten behandeld met zuurstof of beademing. Ook werden medicijnen geprobeerd met wisselend resultaat. Enkele medicijnen bleken effectief, maar het is nog onduidelijk aan wie deze medicijnen het beste gegeven kunnen worden. In deze periode zijn veel CT-scans gemaakt om de diagnose te stellen, omdat er weinig PCR-testen waren. Deze scans geven echter ook...

Bekijk dit project

DEFENCE: Determination and Evaluation of the Frequency and Effects of myocardial damage iN patients with a SARS-CoV-2 infEction

Lopend (oktober 2021 - oktober 2023)

Het is op dit moment nog grotendeels onbekend in welke mate het hart betrokken is bij COVID-19. Doel Het doel van dit door ZonMw gefinancierde project, is om het voorkomen en de gevolgen van hartschade bij patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt vast te stellen. Onderzoeksopzet Binnen DEFENCE worden enkele grote bestaande cohorten bij elkaar gebracht: van gezonde topsporters en patiënten in...

Bekijk dit project

Long-COVID and vaccination in RECoVERED

Lopend (augustus 2021 - februari 2023)

Na het doormaken van een SARS-CoV-2 virusinfectie blijft een aanzienlijk deel van de mensen klachten houden, zogenaamde “long-COVID”. De oorzaak van deze langdurige klachten is nog onduidelijk, maar zou te maken kunnen hebben met een ontregeld afweersysteem, gepaard gaande met een chronische ontstekingsreactie. In dit project wordt bekeken of dit inderdaad zo is. Dit wordt onderzocht bij een grote...

Bekijk dit project

COVID19 Outcomes in Older People - the COOP study

Lopend (december 2021 - december 2023)

Meer dan 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten vanaf 70 jaar en functionele achteruitgang komt veel voor. Ouderen zijn onderling heel verschillend wat betreft vitaliteit en kwetsbaarheid. Doel Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en kennis over de ziekte, maar veel is nog onbekend. Voorspelt kwetsbaarheid de korte en lange-termijn gevolgen van COVID-19...

Bekijk dit project

Safe and Timely Cessation of Isolation of Patients with COVID-19, The SCIP-COVID-19 study

Lopend (september 2021 - september 2023)

De duur van besmettelijkheid van COVID-19 en dus de duur van isolatie tijdens de ziekenhuisopname is nog niet bekend. Te vroeg uit isolatie geeft besmettingen in het ziekenhuis. Te laat uit isolatie is erg belastend voor de patiënt. De onderzoekers van deze studie denken dat de isolatieperiode korter kan. Alleen is er niet voldoende kennis hoe vast te stellen wanneer iemand niet meer besmettelijk...

Bekijk dit project

Vaccinating children with Long-COVID to improve overall fitness (VINCERE)

Lopend (augustus 2021 - februari 2023)

Veel kinderen en volwassenen houden langdurige klachten na het doormaken van COVID-19, zoals vermoeidheid en benauwdheid. Als deze klachten weken tot maanden bestaan spreken we van Long COVID. Eerste berichten van volwassen patiënten met Long COVID laten zien dat een vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor een verbetering van de klachten. Het doel van dit onderzoek is evalueren of dit...

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inzicht in aanhoudende klachten na Covid-19 besmetting: een mixed methods benadering.

Lopend (juli 2021 - oktober 2022)

Samenvatting Sommige mensen die een corona besmetting hebben doorgemaakt, houden of ontwikkelen klachten op de langere termijn. Dit wordt long-COVID genoemd en hierover is nog weinig bekend. In dit onderzoek richten we ons op onderliggende oorzaken en risicofactoren voor long-COVID en brengen we de zorgpaden en aard, ernst en duur van de aanhoudende klachten in beeld. Hierbij besteden we extra...

Bekijk dit project

Aanhoudende Klachten na COVID-19: perspectief vanuit de populatie, patiënt, en zorg

Lopend (juli 2021 - oktober 2022)

Na herstel van de acute symptomen van COVID-19 houdt een deel van de mensen aanhoudende klachten. Doel Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de zorg voor deze patiënten met Long COVID. Werkwijze Hiervoor brengen we eerst in kaart hoe vaak Long COVID voorkomt, over welke symptomen het gaat, en welke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen het heeft. Om meer zicht te krijgen op de...

Bekijk dit project

Aanhoudende klachten na COVID-19 infectie: epidemiologie, pathofysiologie, predictie, en communicatie, de CORona Follow Up (CORFU) studie

Lopend (oktober 2021 - januari 2023)

Samenvatting Het doel van de CORFU-studie, gefinancierd door ZonMw, is het uitgebreid in kaart brengen van aanhoudende klachten na COVID-19 infectie (long-COVID), het ontrafelen van de oorzaken van het ontstaan daarvan, en het voorspellen welke patiënten met COVID-19 uiteindelijk aanhoudende klachten blijft ervaren. Aanhoudende klachten bestaan onder meer uit chronische vermoeidheid en...

Bekijk dit project

Renal patients COVID-19 vaccination (RECOVAC) consortium

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

COVID-19 is een gevaarlijk virus en kan fatale gevolgen hebben. Er zijn groepen mensen die zelfs een verhoogde kans hebben om hieraan te overlijden, bijvoorbeeld nierpatiënten. De kans dat een nierpatiënt overlijdt aan het virus is namelijk 4 keer groter dan bij een persoon uit de algemene bevolking. Een goedwerkend vaccin is voor deze groep mensen hard nodig, maar het is bekend dat bestaande...

Bekijk dit project

COBRA-KAI study: COVID-19 vaccination in patients with reduced B-cell and T-cell immunity: response after vaccination of a kaleidoscopic group hematological patients, what’s the impact?

Lopend (februari 2021 - februari 2023)

Bij patiënten met een onderliggende hematologische ziekte wordt vaak van vaccinatie afgezien, omdat het nog de vraag is of vaccinatie voldoende bescherming biedt. In deze studie wordt onderzocht of dit terecht is. De onderzoekers verwachten patiëntengroepen te kunnen gaan identificeren die tegen de verwachting in toch goed reageren op vaccinatie. Ook wordt gekeken of patiënten die onvoldoende...

Bekijk dit project

sars-COv-2 Vaccination response In people living with HIV – COVIH study

Lopend (februari 2021 - februari 2023)

Bij personen die met HIV leven is de immuunrespons op coronavaccins onbekend. Zoals bij andere vaccins waargenomen, kan deze immuunrespons zijn verminderd door de immuun status van personen die leven met hiv. In dit onderzoek wordt de immuunrespons op vaccinatie bestudeerd en worden de bijwerkingen in kaart gebracht. Vervolgens zal gedurende de jaren daarna het verloop van de immuunrespons worden...

Bekijk dit project

Convalescent Antibody-Mediated Treatment of COVID-19 Infections in Patients with B-cell dysfunction, a Randomized Trial - COVID-Compromise Study

Lopend (april 2021 - april 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multidisciplinaire integrale richtlijn COVID-19 nazorg

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Publiekssamenvatting Het afgelopen jaar zijn door verschillende partijen documenten gericht op nazorg voor COVID-19 patiënten ontwikkeld. Deze blijken helaas niet altijd goed op elkaar aan te sluiten, geven soms verschillende adviezen en zijn geschreven in een periode waarin weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar was. Er wordt steeds meer bekend over de langetermijnklachten van...

Bekijk dit project

Switching of COVID-19 vaccines: A solution for the problems? A multicentre, randomised, single blind, controlled trial among HealthCare Workers (HCW) vaccinated with Janssen: the SWITCH trial.

Lopend (juni 2021 - september 2022)

Het combineren van COVID-19 vaccinaties zou vaccinatie campagnes in de toekomst kunnen versnellen en de impact van leveringsproblemen kunnen verminderen. Het zou tevens theoretisch een hogere (meer antilichamen) en een bredere (tegen meer varianten) immuunrespons kunnen uitlokken. Er zijn in Europa al verschillende studies gestart waar ze de veiligheid en immuunrespons onderzoeken in combinatie...

Bekijk dit project

Sniffing out Covid: Perspective for patients with persisting loss of smell, towards better understanding and treatment.

Lopend (juni 2021 - december 2023)

In het afgelopen jaar kreeg naar schatting 2 van de 3 patiënten met een COVID-19 infectie te maken met reukverlies. Bij het merendeel keert het reukvermogen binnen een aantal weken terug, maar er zijn ook patiënten bij wie de klachten aanhouden, of die te maken krijgen met een verstoord reukvermogen. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven. Daarnaast is tot nu toe is nog...

Bekijk dit project

Timing and sequence of vaccination against COVID-19 and Influenza (TACTIC)

Lopend (augustus 2021 - februari 2023)

Achtergrond en doel Momenteel is het nog onzeker hoe lang de coronavaccinaties beschermen tegen COVID-19. Het is wellicht nodig kwetsbare mensen een jaarlijkse booster met het coronavaccin te geven voor het winterseizoen om hen blijvend te beschermen tegen COVID-19. Dan is ook de jaarlijkse griepprik, maar het is onbekend of en hoe deze vaccins elkaar beïnvloeden. Dit onderzoek richt zich op het...

Bekijk dit project

COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten

Lopend (september 2021 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TURN-COVID: Nederlandse cohort studie ter evaluatie van het gebruik van neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2 antilichamen

Lopend (juli 2021 - januari 2024)

Ondanks vaccinatie heeft een deel van de patiënten met een gestoorde afweer een verhoogd risico op Covid-19 met een ernstig beloop. De inzet van neutraliserende monoclonale SARS-CoV-2 antilichamen is voor deze patiëntengroep een doorbraak in de behandeling van Covid-19. Deze nieuwe therapie voorkomt Covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfte, mits het middel vroeg in het ziekteproces wordt...

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd Flevoland

Lopend (april 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma - GGD Gooi en Vechtstreek

Lopend (september 2021 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma - GGD Haaglanden

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma - GGD Zuid Limburg

Lopend (oktober 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma. Bijdrage GGD Brabant-Zuidoost

Lopend (april 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR-COVID-19 deel programma - VGGM GGD Gelderland-Midden

Lopend (oktober 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 - GGD Hollands Midden

Lopend (oktober 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD Gelderland-Zuid in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma, 2021, GGD regio Utrecht

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (oktober 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (oktober 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van GOR COVID-19 deelprogramma

Lopend (april 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Immunity against SARS-CoV-2 in immune-suppressed patients: increased risk of insufficient immunological memory or sufficient protection against re- infection – a Target to B! substudy

Lopend (februari 2021 - februari 2023)

Bij gezonde mensen is nog niet duidelijk hoe lang ze beschermd zijn tegen het SARS-CoV-2 virus na een infectie en/of vaccinatie. Bij patiënten met een auto-immuunziekte is de onzekerheid over de mate van bescherming en duur van bescherming nog groter. Zij gebruiken in de regel afweer-onderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie (ISM). Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van COVID-19...

Bekijk dit project

VOICE: Vaccination against cOvid In CancEr

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

Patiënten met kanker die worden behandeld met immunotherapie en/of chemotherapie lopen extra risicio op een ernstig verloop van een COVID-19-infectie. Voor hen is het dus belangrijk dat ze optimaal beschermd worden door vaccinatie. We weten echter niet of de COVID-19-vaccins veilig en effectief zijn voor deze patiëntengroep. Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van de immuunrespons en...

Bekijk dit project

Vaccination Against Covid in Primary Immune Deficiencies

Lopend (maart 2021 - maart 2023)

In deze studie wordt onderzocht of patiënten met een aangeboren afweerstoornis na vaccinatie beschermd zijn tegen COVID-19. Patiënten met deze aangeboren stoornissen in het afweersysteem hebben een verhoogd risico op het krijgen van infecties en op een ernstiger beloop van infecties. Zij dijn daardoor mogelijk ook kwetsbaarder voor ernstig beloop van COVID-19. Het is daarom belangrijk dat zij...

Bekijk dit project

Investigating the immune response to COVID-19 VAccination in Lung Transplantation patients (COVALENT study)

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Voor mensen met een longtransplantatie en mensen die op de wachtlijst staan voor een longtransplantatie is COVID-19 extra gevaarlijk. Zo kan een infectie leiden tot schade of afstoting van de getransplanteerde longen, en kan het leiden tot zo’n verslechterde longfunctie dat mensen niet meer in aanraking komen voor transplantatie. Het is daarin belangrijk dat een vaccinatie deze patiëntgroepen zo...

Bekijk dit project

Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de corona pandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Sinds de COVID-19-uitbraak zijn mensen reguliere zorg gaan mijden. Daarnaast is de zorgcapaciteit veranderd door de maatregelen. Dalingen in het gebruik van (reguliere) eerstelijnszorg kunnen leiden tot schade aan de gezondheid door bijvoorbeeld laat gediagnosticeerde of onbehandelde hart- en vaatziekten of oncologische aandoeningen. Doel Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van wat...

Bekijk dit project

Prospective monitoring of antibody response following COVID-19 vaccination in people with Down syndrome (PRIDE study)

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

Het immuunsysteem bij volwassenen en kinderen met het Downsyndroom functioneert minder goed. Hierdoor lopen ze een hoger risico op complicaties bij een COVID-19-infectie. Voor hen is het dus belangrijk dat ze optimaal beschermd worden door vaccinatie. Er is nog niet onderzocht of het minder goed werken van het immuunsysteem ook invloed heeft op de werking van de vaccinaties tegen COVID-19. Dit...

Bekijk dit project

Altered IgG fucosylation driving pathologies in COVID-19: Relevance for diagnosis and therapeutics

Lopend (september 2020 - september 2022)

Mensen die geïnfecteerd raken met COVID-19 reageren heel divers. Sommigen merken er niets van, anderen tonen milde klachten en sommigen worden ernstig ziek. Kenmerkend is dat mensen met klachten ofwel genezen of een verergering van klachten krijgen na ongeveer een week na infectie. Dit gaat gepaard met het op gang komen van het adaptieve immuunsysteem, dat dan in staat is om het virus op te...

Bekijk dit project

Establishment and duration of protective immunity against SARS-CoV-2, in relation to severity of SARS-CoV-2 infection.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bij de meeste mensen is na een COVID-19-infectie een specifieke afweerreactie aan te tonen. Maar hoe lang en hoe goed deze afweerreactie beschermt tegen een herinfectie is niet bekend. Bij Sanquin kan dit worden onderzocht omdat van 300.000 bloeddonoren regelmatig bloed wordt afgenomen, waarvan ook wat materiaal twee jaar wordt bewaard. Onderzoek Van donoren die COVID-19 ziekte hebben gehad -...

Bekijk dit project

Immunity against SARS-CoV-2 in immune-suppressed patients: increased risk of insufficient immunological memory or sufficient protection against re-infection?

Lopend (september 2020 - december 2021)

Patiënten met auto-immuunziekten gebruiken veelal afweeronderdrukkende medicatie. Het effect van deze behandelingen op het ontwikkelen en onderhouden van adequate immuniteit na een doorgemaakte COVID-19-infectie en op de aankomende vaccins tegen Covid-19 is onbekend. Onderzoek en verwachte uitkomsten Allereerst wordt de COVID-19 specifieke immuniteit onderzocht bij patiënten en gezonde mensen na...

Bekijk dit project

CounterCOVID

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Een op de vijf patiënten met COVID-19 krijgt ernstige longschade, waardoor opname in een ziekenhuis of zelfs op een Intensive Care noodzakelijk is. Deze longschade ontstaat onder meer door lekkage in de kleinste bloedvaatjes van de long, waarbij vocht uit de bloedbaan treedt en de longblaasjes opvult. Door het vocht in de longblaasjes wordt de zuurstofopname ernstig belemmerd en ontstaat...

Bekijk dit project

Clinical prediction models for COVID-19: development, international validation and use

Lopend (september 2020 - september 2021)

Voor goede zorg voor COVID-19-patiënten is het cruciaal om het verwachte beloop van hun ziekte te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld: moet iemand worden opgenomen op de intensive care (IC) en hoe lang? Wat is de kans op overlijden? Onderzoek In dit onderzoek worden voorspelmodellen ontwikkeld die al bij opname in het ziekenhuis een antwoord geven op deze vragen. Er worden hiervoor gegevens gebruikt...

Bekijk dit project

Use of patient-relevant human lung epithelial cell models to study acute and long-term effects of COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2022)

Gekweekt longweefsel voor het bestuderen van COVID-19 Het longepitheel bekleedt de luchtwegen en longblaasjes, en is het voornaamste celtype dat wordt geïnfecteerd door SARS-COV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het in kaart brengen en begrijpen van de reactie van het longepitheel op infectie met SARS-CoV-2 is nodig om beter inzicht te krijgen in de korte- en langetermijneffecten van de...

Bekijk dit project

Identification of COVID-19 patients with high Risk of mortality at ICU admiSsion – IRIS-study

Lopend (september 2020 - september 2022)

De beslissing welke COVID-19-patiënten het meeste baat hebben bij een behandeling op de intensive care (IC) is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Er worden dagelijks nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen. De zorg voor niet-COVID-19-patiënten moet ook doorgaan. De druk op de IC-capaciteit werd zeer hoog tijdens de COVID-19-piek in het voorjaar van 2020, dit kan zich herhalen bij een volgende...

Bekijk dit project

Obesity as an amplifier of inflammation and organ injury in SARS-CoV-2 infected patients: prognostic potential and therapeutic target

Lopend (september 2020 - september 2022)

Uit recent onderzoek blijkt dat 77% van de COVID-19-patiënten die op een Nederlandse Intensive Care (IC) zijn behandeld, met overgewicht kampte. Er zijn aanwijzingen dat er een positieve correlatie bestaat tussen overgewicht en de ernst van COVID-19. Waarom mensen met overgewicht vaak op de IC komen met ernstige symptomen van COVID-19 is nog niet bekend. Onderzoek en verwachte uitkomsten In deze...

Bekijk dit project

De Convalescent plasma (ConvP) and COVig PK/PD studie: een onderzoek naar het nut van behandeling met antilichamen uit plasma ter behandeling of preventie van het coronavirus (SARS-CoV-2)

Lopend (januari 2021 - mei 2022)

Antilichaam therapie (onder vorm van plasma of gezuiverde antilichamen, ook wel antistoffen genoemd) kan een behandeling zijn voor het coronavirus bij mensen een verhoogd risico op complicaties. Deze therapie werd ook bij vorige pandemieën gebruikt. Tot op vandaag is er onduidelijkheid over de exacte hoeveelheid antistoffen die daarvoor gebruikt moet worden. In dit onderzoek zoeken we naar de...

Bekijk dit project

Employing a physiological microfluidic lung bioreactor to improve understanding of SARS-CoV2 biology and testing of therapeutics

Lopend (september 2020 - september 2022)

Een dynamisch en humaan mini long bioreactor als model om SARS-CoV2 infecties en therapie effecten te bestuderen De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat snel handelen belangrijk is om wereld gezondheidsproblemen adequaat te bestrijden. Naast het vroegtijdig opsporen en behandelen van besmettingen, is het belangrijk om systemen te hebben om infectie mechanismen te begrijpen en vaccins te...

Bekijk dit project

Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen

Lopend (september 2020 - september 2022)

Het coronavirus en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De gevolgen zijn niet gelijk verdeeld en niet altijd goed zichtbaar. Vooral kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld. Dit is wel belangrijk om het totale beeld te hebben om de balans te vinden in wat de bestrijdingsmaatregelen opleveren (gezondheidswinst) en kosten...

Bekijk dit project

Rouwen in Coronatijden: mogelijkheden, beperkingen en kansen om gecompliceerde rouw bij nabestaanden te voorkomen: beschrijvend onderzoek en implementeren.

Lopend (september 2020 - maart 2022)

De coronapandemie heeft ook gevolgen voor nabestaanden. De strenge richtlijnen rond ‘social distancing’ en het niet fysiek mogen troosten maken het afscheid anders dan men wil, verwacht en gewend is vanuit cultuur, religie of traditie. Dat kan betekenen dat het afscheid in plaats van troostend juist traumatisch is, wat kan leiden tot ‘gecompliceerde rouw’. Dit geldt niet alleen voor nabestaanden...

Bekijk dit project

Convalescent plasma as a treatment for high-risk outpatients administered within 7 days after COVID-19 disease onset (CoV-Early)

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

In de CoV-Early studie wordt onderzocht of het toedienen plasma van ex-coronapatiënten leidt tot een sneller herstel bij coronapatiënten die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Omdat eerder onderzoek in Nederland geen voordeel liet zien van een behandeling met plasma in een later stadium van de ziekte (in het ziekenhuis), dienen wij het in deze studie snel (ten laatste zeven dagen na het...

Bekijk dit project

Oog voor naasten ten tijde van de COVID-19 pandemie: een aanvullende module COVID-19 voor- en nazorg voor naasten rondom overlijden van een dierbare (doorontwikkeling van de ZonMW Oog voor Naasten methodiek)

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Uit het Palliantieproject Oog voor Naasten (OvN) is eind 2019 een methodiek beschikbaar gekomen waarmee zorgverleners naasten gerichte zorg kunnen geven voor én na overlijden van hun dierbare. Deze OvN-methodiek ontwikkelen we in het ON2-project (looptijd 2021-2023) verder. De coronapandemie veranderde de zorg, met gevolgen voor welzijn van naasten van patiënten die aan COVID-19 overlijden....

Bekijk dit project

COVID-19 impact welzijn ziekenhuispersoneel. Wat zijn de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 op het psychosociale en emotionele welzijn van ziekenhuispersoneel en hoe gaan we daarmee om?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Door de coronacrisis is de werkdruk bij ziekenhuispersoneel sterk toegenomen. In dit project brengen we in kaart (a) hoe de mentale gezondheid en inzetbaarheid van het ziekenhuispersoneel verandert naarmate de coronacrisis voortduurt en (b) welke factoren bepalen of een medewerker beter (of slechter) uit de crisis komt. Vervolgens doen we gerichte verbetervoorstellen die we implementeren in een...

Bekijk dit project

De maatschappelijke impact van COVID-19

Lopend (september 2020 - mei 2022)

Maatschappelijke impact van COVID-19 in de tijd gevolgd COVID-19 heeft een grote impact op diverse aspecten van het samenleven: werk en inkomen, welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties. Sommige groepen en gebieden worden harder getroffen dan andere. Een interdisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Godfried Engbersen (Eramus Universiteit Rotterdam) volgt de...

Bekijk dit project

De Weerbare Regio: Regionaal-economische Impactmitigatie van Coronamaatregelen

Lopend (september 2020 - februari 2023)

Regionale en sectorale variatie in corona-maatregelen kunnen op de korte en lange termijn, negatieve economische implicaties van dit beleid beperken. Voor de korte termijn implicaties worden beleidsmaatregelen die nationale, regionale en lokale overheden kunnen invoeren in dit project vertaald naar consumptie en productie restricties. Daarna worden de directe en indirecte effecten (lopend via...

Bekijk dit project

Risicokaarten voor publieke gebouwen als basis voor preventiemaatregelen voor aerogeen SARS-COV-2 overdracht: interactie van bezetting, temperatuurregeling en ventilatie

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The impact and consequences of the restrictive measures following the COVID-19 outbreak for fertility patients and patients with endometriosis in the Netherlands.

Afgerond (mei 2020 - november 2020)

Doel Door middel van vragenlijsten is onderzocht wat het effect van de COVID-19 pandemie met het tijdelijk veranderde zorgaanbod is op fertiliteits- en endometriosepatiënten. Resultaten Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel fertiliteitspatiënten, endometriosepatiënten en hun zorgverleners de telefonische- en videoconsulten ter vervanging van reguliere fysieke consulten een goed...

Bekijk dit project

Verificatie (in vivo) van een geavanceerde technologie ter stimulering van het immuunsysteem om COVID-19 te voorkomen of milder te laten verlopen.

Lopend (juli 2020 - augustus 2021)

Doel Doel van het project was onderzoeken of witte bloedlichaampjes (neutrofielen) met een elektromagnetische stimulus geactiveerd kunnen worden. In ziekenhuis Bernhoven in Uden zijn 11 gezonde vrijwilligers behandeld met een eenvoudig apparaat, werkend op batterijen (10x AA 1.2V). Resultaten Het resultaat was positief: in het bloed is gemeten dat neutrofielen degranulariseren, dat is een teken...

Bekijk dit project

De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Welke impact heeft de uitbraak van COVID-19 op de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker? Dit onderzoek richt hier op. Doel Er worden ‘lessen voor de toekomst’ geformuleerd, waarmee een optimale balans tussen door COVID-19 noodzakelijke aanpassingen in de zorg en de kwaliteit/beschikbaarheid van zorg voor mensen met kanker wordt gewaarborgd. Achtergrond De...

Bekijk dit project

A phase-2-study, pivotal for clinical development of lanadelumab for treatment of COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2021)

COVID-19 kan leiden tot vocht in de longen waardoor zuurstoftekort ontstaat. Wanneer dit lang aanwezig is kan dit leiden tot intensive care (IC) opname en uiteindelijk overlijden. Er zijn aanwijzingen dat het virus de regulatie van de bloedvaatwanddoorlaatbaarheid verstoord doordat het virus de functie van het eiwit angiotensine converting enzyme 2 (ACE2) verminderd. Hierdoor kunnen aangemaakte...

Bekijk dit project

BCG vaccination to minimise COVID-19 disease severity and duration

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Mycobacterium bovis is de bacterie die tuberculose veroorzaakt in koeien. Het BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccin bestaat uit verzwakte bacteriën van deze stam. Bijna 100 jaar geleden is ontdekt dat BCG beschermt tegen humane tuberculose. De afgelopen jaren is aangetoond dat BCG tevens bescherming geeft tegen andere infecties doordat het immuunsysteem in brede zin wordt geactiveerd. In potentie...

Bekijk dit project

BTK inhibitie als therapie voor hyper-inflammatoir syndroom in COVID-19 patiënten.

Afgerond (september 2020 - december 2020)

Ongeveer 5% van alle COVID-19-patiënten wordt ernstig ziek en moet op de intensive care worden opgenomen. Deze patiëntengroep ontwikkelt vaak ernstige schade aan organen en heeft een groot risico op overlijden. Dit komt omdat bepaalde cellen van het afweersysteem, met name de monocyten, te heftig op het virus reageren. Dit wordt ook wel hyper-inflammatoir syndroom genoemd. Het eiwit Bruton’s...

Bekijk dit project

Integrative analysis of multi-omics longitudinal data to identify effective strategies for the prediction and treatment of COVID-19

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Een deel van de COVID-19-patiënten ontwikkelt zeer ernstige ademhalingssymptomen, terwijl anderen milde griepachtige symptomen ervaren. Hoewel het duidelijk is dat genetische en niet-genetische factoren van invloed zijn op de ernst van het ziekteverloop zijn de onderliggende moleculaire mechanismen onbekend. Daardoor kan op dit moment het ziekteverloop voor een individu niet voorspeld worden. ...

Bekijk dit project

Measuring, understanding & reducing respiratory droplet spreading

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Om de COVID-19-pandemie te bedwingen, is het belangrijk de verspreiding van het dodelijke coronavirus tegen te gaan. De verspreiding van het virus gebeurt door kleine druppels met virusdeeltjes bij praten, hoesten, zingen, etc. Helaas is er nog niet veel bekend over deze kleine druppels. Daarom gebruiken de autoriteiten nu de ‘social distance’-regel. Onderzoek en verwachte uitkomsten Het doel...

Bekijk dit project

ReCOVer: A Randomised Controlled Trial testing the efficacy of Cognitive Behavioural Therapy for preventing chronic post-infectious fatigue among patients diagnosed with COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2022)

Een deel van de patiënten die COVID-19 heeft doorgemaakt houdt klachten. Een van die klachten is vermoeidheid. Deze is vaak ernstig en beperkt mensen in hun functioneren. Cognitieve gedragstherapie kan helpen bij ernstige moeheid die ontstaat tijdens een ziekte. Gedragstherapie leert mensen anders met klachten om te gaan. Onderzoek Dit project gaat na of gedragstherapie gegeven via het internet...

Bekijk dit project

SARSLIVA and utility of saliva in diagnosis for wide scale testing, including viral and SARS-CoV-2 antibody detection in pre- and asymptomatic persons and follow-up of infections in COVID-19 patient; a house hold study

Lopend (juli 2020 - april 2022)

Is het mogelijk het nieuwe coronavirus COVID-19 aan te tonen in speeksel in plaats van met een neus- en keelswab (wattenstaafje)? En is het ook mogelijk antistoffen tegen het virus aan te tonen in speeksel in plaats van in bloed? Dit wordt onderzocht bij patiënten met COVID-19 en bij huisgenoten die (nog) geen klachten hebben. Onderzoek en verwachte uitkomsten Speeksel afnemen is eenvoudig en...

Bekijk dit project

RAS-remming ter preventie van het Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) bij patiënten opgenomen met een COVID-19 infectie

Lopend (september 2020 - september 2022)

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade en gecompliceerd kan worden met het ernstige acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem (RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS. Er wordt aangenomen het COVID-19-virus het...

Bekijk dit project

Therapeutic inhibition of excessive lung inflammation induced by anti-SARS-CoV-2 antibodies

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Bij ernstig zieke COVID-19-patiënten gaat de longontsteking gepaard met zeer sterke ontstekingsreacties, wat kan leiden tot meervoudig orgaanfalen en uiteindelijk overlijden. De huidige behandelmogelijkheden voor de ernstig zieke COVID-19-patiënten zijn helaas beperkt. Omdat de ontwikkeling en verspreiding van een vaccin wel één tot twee jaar zal duren, is er dringend behoefte aan een behandeling...

Bekijk dit project

Understanding the two faces of the COVID-19 immune response to predict clinical course and define strategies for early and late phase intervention

Lopend (september 2020 - september 2022)

Het afweersysteem speelt een opvallende dubbelrol bij COVID-19. Een effectieve afweerrespons zorgt dat het virus aangevallen en opgeruimd wordt, maar als dat niet goed lukt, lijkt een hyper-activatie van het afweersysteem te ontstaan dat juist tot ernstige problemen kan leiden. Het is onduidelijk wat er precies misgaat in de afweer bij patiënten met een ernstig verloop en hoe zij het best...

Bekijk dit project

WikiPathways as a platform for COVID-19 biological pathway models

Lopend (september 2020 - september 2022)

WikiPathways is een wereldwijd bekend en gevestigd kennisplatform, opgericht en onderhouden door Maastricht Universiteit. Het platform maakt moleculaire pathway modellen toegankelijk voor onderzoekers, houdt zijn pathway collectie up-to-date en ondersteunt het proces van medicijnontwikkeling voor de verschillende fasen van COVID-19. Onderzoek Het onderzoek kent drie aspecten om het gevecht tegen...

Bekijk dit project

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken, voert het RIVM samen met de GGD’en landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er voorstaat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dit zich door de tijd ontwikkelt. Echter, met het genoemd onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking niet bereikt. Dit project richt zich op het krijgen van...

Bekijk dit project

Impact of the COVID-19 pandemic on patients with an inflammatory rheumatic disease

Lopend (juli 2020 - januari 2022)

Doel Het hoofddoel van deze studie is om te onderzoeken of een infectie met SARS-CoV-2 anders verloopt bij patiënten met een reumatische aandoening ten opzichte van gezonde controledeelnemers en wat het effect van immunosuppressieve medicatie hierop is. De focus ligt hierbij op de ziekte-ernst van COVID-19, verschillen in de ontwikkeling van immuniteit tegen SARS-CoV-2 en het effect van de...

Bekijk dit project

Initiatief covid data (incoda)

Lopend (september 2020 - juni 2022)

Van een landelijke en uniforme crisisaanpak van COVID-19, gaan we naar een gedifferentieerde  aanpak. Daarvoor is meer inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen. De doelstellingen van ‘Initiatief COVID Data’ (INCODA) zijn: Duiden van...

Bekijk dit project

Maatschappelijke coalities in Coronatijd: van spontaan initiatief tot duurzaam samenwerkingsverband

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Aanleiding Tijdens en na de eerste lockdown van 2020 ontstonden tal van maatschappelijke initiatieven in Rotterdam, ondersteund door coalities van o.a. fondsen, bedrijven, en de lokale overheid. Deze initiatieven en coalities hebben een grote meerwaarde voor de stad: ze genereren maatschappelijke veerkracht, bieden antwoord op urgente vraagstukken en alternatieve oplossingen voor complexe...

Bekijk dit project

Primary care Research on Outcomes of COVID-19 (PRO-COVID-19)

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende...

Bekijk dit project

Gevolgen en kansen COVID-19 voor basisscholen en hun leerlingen

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Wat betekent de COVID-19-crisis voor basisschoolleerlingen? Wat betekent het voor hun prestaties en welbevinden? Ondervinden kwetsbare groepen leerlingen last en zijn er groepen leerlingen die juist geprofiteerd hebben? Wat leren we over effectieve inrichting van afstandsonderwijs? Dit project zal een antwoord geven op deze vragen, door de gevolgen van de COVID19-crisis op basisschoolleerlingen in...

Bekijk dit project

Hoe kunnen ZZPers en MKBers gezond en financieel weerbaar blijven tijdens en na de COVID-19 crisis?

Lopend (september 2020 - september 2022)

ZZP’ers en MKB’ers worden hard getroffen door de COVID-19 crisis, omdat zij veelal hun werkzaamheden hebben moeten veranderen of beëindigen. Dit project onderzoekt wat deze groepen zelf kunnen doen om kansen te creëren om hun bedrijf financieel gezond te houden en tegelijkertijd zelf (mentaal) gezond te blijven. Er wordt gekeken naar de effecten van specifieke strategieën die nodig zijn om de...

Bekijk dit project

Een onverwachte valse start op de arbeidsmarkt

Lopend (september 2020 - september 2022)

De COVID-19-pandemie en de genomen maatregelen raken de economie. Overheidsmaatregelen om de werkloosheid te beperken zijn tijdelijk van aard en vooral gericht op het behoud van bestaande banen. Jongeren die nu de arbeidsmarkt opgaan of onlangs in een flexibele baan zijn gestart, profiteren hier amper van. Jongeren in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, worden waarschijnlijk...

Bekijk dit project

EVER - Economische VEerkracht van Regio’s

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

De mondiale coronacrisis heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen, die in elke regio op een andere manier uitpakken. Met dit onderzoeksproject leren regionale belanghebbenden van elkaar, gebruik makend van wetenschappelijke inzichten over de effecten van de crisis en ingrepen. In welke mate en hoe worden regio’s getroffen door de coronacrisis en zijn regio’s in staat om te herstellen?...

Bekijk dit project

Is onze omgeving toekomstbestendig voor voldoende lichaamsbeweging in een 1,5m-samenleving?

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

Onze leefomgeving is niet ontworpen voor het houden van 1,5 meter afstand. Sinds maart 2020 is ook een afname in beweegpatronen te zien. Een inactieve leefstijl is een voorspeller van gezondheidsproblemen. Daarom zullen de verwachtte gezondheidseffecten van COVID-19 op de lange termijn sterker zijn in minder beweegvriendelijke wijken. Vaak zijn dit wijken van een laag inkomens- en...

Bekijk dit project

Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

Veerkrachtige scholen De COVID-19 crisis betekent voor scholen dat ze veerkrachtig moeten reageren. Ze moeten zich razendsnel aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. De grote uitdaging is om tegelijkertijd de onderwijskwaliteit op peil te houden. Kansarme leerlingen lopen hierbij de meeste risico’s. Het gevaar is groot dat ze in deze periode nog grotere onderwijsachterstanden ontwikkelen. ...

Bekijk dit project

Kritische materialen in een crisis

Lopend (september 2020 - december 2021)

De voorziening van kritische materialen zoals mondmaskers, beademingsapparatuur en testen was (en blijft) cruciaal tijdens de pandemie. De aanwezigheid van deze kritische materialen (tijdigheid, kwaliteit en hoeveelheid) bleek een bottleneck voor de zorgcapaciteit. Verschillende landen zijn daarmee verschillend omgegaan en hanteren nu verschillende strategieën voor de tweede golf en een nieuwe...

Bekijk dit project

Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients: determining length of isolation and patient clinical development at home (COVID-HOME study)

Lopend (maart 2020 - december 2021)

Het UMCG doet onderzoek onder COVID-19-patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, en hun gezinsleden. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze patiënten en hun familie, om op basis hiervan richtlijnen te kunnen maken voor de behandeling van COVID-19-patiënten thuis. Onderzoek Positief geteste personen worden wekelijks thuis bezocht om...

Bekijk dit project

Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19: De impact van sport voor een veerkrachtige samenleving

Lopend (oktober 2020 - januari 2023)

De sportsector is, na onderwijs, als eerste opgestart na de ‘lockdown’. Sport wordt daarbij belangrijk gevonden om problemen als gevolg van de coronamaatregelen te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Maar hoe wordt bereikt dat burgers actief zijn? Door armoede, zorgtaken, sociaal isolement en/of gezondheidsvraagstukken - veroorzaakt of versterkt door de...

Bekijk dit project

Ethiek van e-Health tijdens de coronacrisis en daarna: lessen uit de pandemie

Lopend (september 2020 - september 2022)

Ethiek van e-Health tijdens de coronacrisis en daarna: lessen uit de pandemie Door de COVID-19 pandemie moeten preventie en (langdurige) zorg nu veelal op afstand worden gegeven. Hierbij maken zorgverleners gebruik van verschillende e-Health toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan consulten via beeldbellen, apps voor zelfmonitoring, het opsporen van besmettingen  en virtueel bezoek van naasten. Ook...

Bekijk dit project

Bacillus calmette-guérin vaccination to prevent serious respiratory tract infection and covid-19 in vulnerable elderly – an adaptive randomized controlled trial (bcg-prime)

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Er zijn aanwijzingen dat het vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) de kans op het krijgen van luchtweginfecties verkleint door het tijdelijk oppeppen van de afweer. Ouderen en chronisch zieke patiënten hebben een verhoogd risico op een ernstige coronavirusinfectie. Onderzoek en verwachte uitkomsten In de BCG-PRIME studie wordt onderzocht in welke mate het BCG-vaccin bij kwetsbare oudere...

Bekijk dit project

Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Lopend (september 2020 - september 2022)

Hoe blijft overheidsbeleid zorgzaam voor iedereen, ook in crisissituaties? Het kabinet nam ingrijpende maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Dat beleid had succes, maar er is ook kritiek. Kwetsbare groepen kregen het extra voor de kiezen, maar hadden nauwelijks inspraak. Beleidsafwegingen waren eenzijdig en beperkt ethisch onderbouwd. Tegelijk bleek hoe belangrijk goede zorg is voor een...

Bekijk dit project

Preconditions for Covid-19 mobile apps: A feature-level investigation of user acceptance based on insights from South Korea and Canada, applied in the Netherlands

Afgerond (september 2020 - maart 2021)

Hoe kijken Nederlanders aan tegen de potentiële technologieën die kunnen helpen om COVID-19 te managen? Hoe kunnen meningen over privacy en transparantie uit andere landen worden gebruikt om een veilige en efficiënte app in Nederland mogelijk te maken? Dit onderzoek zal laten zien welke voorkeuren en meningen men in Nederland heeft over de adoptie van COVID-19-apps.  Het project omvat een enquête...

Bekijk dit project

Tegen de achtergrond van overheidsmaatregelen – Besluitvorming en moreel leiderschap van zorgbestuurders

Lopend (september 2020 - december 2021)

Voor welke uitdagingen kwamen bestuurders in de zorg te staan tijdens de coronacrisis? In dit project staat het leren van ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis centraal. In de post-acute fase van de crisis is er behoefte bij zorgbestuurders en het bredere werkveld aan inzicht in én praktische aanbevelingen voor goed besturen in crisistijd, ook gelet op toekomstige vraagstukken....

Bekijk dit project

De impact van de anderhalvemetermaatregel op het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele beperking en mensen met doofblindheid: Effectieve oplossingen ontwikkeld vanuit een Human-Centered Design

Lopend (september 2020 - april 2022)

Om verspreiding van het coronavirus in te perken is sinds maart 2020 de 1,5m-maatregel van kracht. Als gevolg hiervan ervaren ruim 300.000 blinden, slechtzienden en mensen met doofblindheid in Nederland beperkingen in hun dagelijkse activiteiten en onzekerheid bij het vragen van hulp aan anderen. Dit leidt tot angst, stress en een beperking van autonomie. Het is van belang dat de 1,5m-samenleving...

Bekijk dit project

De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden

Lopend (september 2020 - maart 2022)

In de eerste maanden van de coronacrisis zijn veel rechtszaken niet doorgegaan. Andere, heel urgente rechtszaken zijn wel behandeld, maar dan digitaal of telefonisch. Nu vinden veel zittingen plaats met toepassing van de anderhalve meter maatregel. De rechtspraak heeft dus snel innovatie maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door rechtszoekenden digitaal te horen. Dit onderzoek zal deze...

Bekijk dit project

EXCEPTIUS Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis

Lopend (september 2020 - september 2022)

Hoewel de publieke steun voor noodmaatregelen aanvankelijk groot was, is deze uitgehold. In heel Europa zijn burgers steeds kritischer over de democratische kosten van de beheersing van COVID-19. Bovendien kunnen uitzonderlijke maatregelen een duurzaam effect hebben op het democratisch bestuur. Als er niets aan wordt gedaan, kan deze afname van het vertrouwen van het publiek ertoe leiden dat...

Bekijk dit project

Identificatie van de pathogenese van COVID-19 pathologie in de Nederlandse bevolking en ontrafeling van verschillen in pathogenetische mechanismen tussen hoog- en laag-risico groepen.

Lopend (september 2020 - september 2022)

COVID-19 kent een opvallende variatie in ernst van ziekte tussen patiënten. Er is tot dusverre onvoldoende kennis over welke processen in het weefsel de oorzaak zijn van deze variatie. Dit beperkt de ontwikkeling van doelgerichte diagnostiek en therapie voor individuele patiënten. Studie van het weefsel van COVID-19-patiënten kan hierin verandering brengen, omdat in het weefsel een onderscheid kan...

Bekijk dit project

Leren dansen. Sturing van zorg in tijden van een pandemie (Learning to dance. Governing healthcare in pandemic times)

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

Corona treft ons allen zwaar. Met name in de zorgsector is een enorme reactie op gang gebracht om soms zeer zieke mensen op te vangen. Buiten de zorg heeft vrijwel iedereen te maken met de maatregelen. De kwaliteit van de besluitvorming in een crisis als deze is van groot belang. Doel Dit project richt zich op de organisatie van de besluitvorming. Terugkijkend willen we leren van de eerste en...

Bekijk dit project

Child and adolescent mental health and wellbeing in times of the COVID-19 pandemic; Elucidating intervention targets to decrease mental health problems and optimize wellbeing in Dutch children with and without a history of mental problems.

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

Kinderen en jongeren zijn minder kwetsbaar voor de medische gevolgen van COVID-19. Toch zullen de coronamaatregelen ook hen hard raken. Er worden echter ook verhalen gehoord over kinderen en jongeren die de coronamaatregelen als prettig ervaren. Zij varen wel bij de rust, structuur en vermindering van druk die het normale leven met zich meebrengt. In dit project wordt er systematisch in grote...

Bekijk dit project

A virus-free high-throughput platform for studying coronavirus replication inhibitors

Lopend (september 2020 - september 2021)

De huidige COVID-19-crisis laat zien dat we niet goed zijn voorbereid op de uitbraak van nieuwe pandemische virussen. Vaccinontwikkeling kost veel tijd en daarom zijn antivirale middelen onze beste verdediging tegen nieuwe virussen. Zeker als deze in staat zijn om een brede groep virussen te remmen. De huidige COVID-19-antivirale ‘screens’ vragen experimenten met levende virussen in een zogenaamde...

Bekijk dit project

POLAR: Psychosociale effecten van coronamaatregelen bij mensen met Alzheimer

Lopend (oktober 2020 - oktober 2022)

POLAR heeft als doel om mensen met Alzheimer weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen. Zij hebben het namelijk zwaar tijdens corona. Niet alleen zijn de patiënten extra vatbaar voor het virus, ook worden de mantelzorgers hard geraakt door de maatregelen. De meeste mensen met Alzheimer wonen thuis en maken gebruik van (in)formele zorg en steunnetwerken. Formele zorg betreft...

Bekijk dit project

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis

Lopend (september 2020 - september 2022)

De meest kwetsbare mensen worden door de COVID-19 pandemie het hardst geraakt. Veel organisaties hebben op grote schaal hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt. Zoals: wie krijgt hulp? Hoe kan er afstand gehouden worden? Welke online mogelijkheden zijn er? Vaak ging dit goed, maar soms bestaat het gevoel dat het beter zou kunnen. Gezien...

Bekijk dit project

Long-term mental health trajectories in recovered Covid-19 patients: exploring the interplay of psychosocial and biological factors affecting health-related quality of life

Lopend (september 2020 - januari 2023)

Mentale gezondheid en kwaliteit van leven van coronavirus patiënten: de invloed van psychosociale en biomedische factoren op het lange termijn herstel. In dit project zal worden onderzocht: Hoe de mentale gezondheid en kwaliteit van leven van coronavirus patiënten zich ontwikkelt op de langere termijn Welke psychologische- sociale- en biomedische factoren en hun mogelijke onderlinge...

Bekijk dit project

Mobiliteit tijdens en na corona lock-down: duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Lopend (september 2020 - september 2022)

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen tot grote uitdagingen. Een zeer urgente betreft het mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. Tegelijkertijd zijn duurzaamheid en bereikbaarheid onveranderde maatschappelijke doelstellingen. In het project MOCOLODO (MObility tijdens en na COrona LOck-DOwn:...

Bekijk dit project

Online academisch onderwijs als gevolg van COVID-19 crisis: Voor wie werkt het (niet) en welke factoren kunnen dit verklaren?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het academisch onderwijs drastisch veranderd. Er heeft een transitie plaatsgevonden van face-to-face onderwijs naar voornamelijk online onderwijs. De impact van deze transitie op tevredenheid, participatie, sociale interacties en prestaties van studenten is nog onduidelijk. Voor sommige studenten zal online onderwijs goed aansluiten, maar andere studenten...

Bekijk dit project

Sociale relaties en mentaal welbevinden bij jongeren vóór en tijdens de coronacrisis: Longitudinale en momentane voorspellers van veerkracht

Lopend (september 2020 - december 2022)

Welke impact hebben de coronamaatregelen op de sociale relaties van jongeren? Hoe beïnvloedt dit hun mentaal welbevinden? En welke rol speelt leefstijl hierbij? Dit zijn de belangrijkste vragen die in dit project worden beantwoord. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande metingen over de afgelopen drie jaar bij jongeren en hun ouders en vrienden. Komend schooljaar (2020-2021) wordt er nieuwe...

Bekijk dit project

Stay home, stay safe? Onderzoek naar omvang, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van de Corona-crisis

Lopend (september 2020 - september 2022)

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en de sluiting van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in gezinnen neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijk geweld registraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van...

Bekijk dit project

VAN PREVENTIE NAAR VEERKRACHT: een design framework voor de 1,5 meter-samenleving

Lopend (september 2020 - september 2022)

Overal ter wereld worden openbare ruimtes met interventies aangepast aan de eisen van de 1,5 meter-samenleving. Deze bestaan uit fysieke en digitale ingrepen en zijn gericht op het verleiden of sturen van burgers om afstand te houden. Wat zijn hun onderliggende design principes? Kunnen dergelijke preventieve interventies in de publieke ruimte meteen ook de veerkracht in de samenleving helpen...

Bekijk dit project

Inhalation of Low Molecular Weight Heparins as a prophylaxis to prevent SARS-CoV-2 infection.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bestaand medicijn voorkomt SARS-CoV-2 infectie Er is een zeer urgente noodzaak voor preventieve medicijnen tegen SARS-CoV-2 om de COVID-19 pandemie te stoppen. Wij hebben ontdekt dat de infectie van cellen met SARS-CoV-2 geblokkeerd wordt door het antistollingsmedicijn laag moleculaire heparine. Dit medicijn blokkeert de binding van het virus aan de cellen wat infectie sterk vermindert of zelfs...

Bekijk dit project

Invloed van grote (hardloop)evenementen op de besmettingsgraad van COVID-19.

Afgerond (juli 2020 - maart 2021)

Doel De COVID-19 pandemie heeft invloed op ons sportgedrag. Middels een vragenlijstonderzoek onder ruim 4000 mensen hebben we de impact van een COVID-19 infectie op het sportpatroon in kaart gebracht. Resultaten De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mensen minder sporten tijdens de COVID-19 pandemie, waarbij een grotere afname in sportgedrag is gezien in mensen die een COVID-19...

Bekijk dit project

COVID-19 and ischemic stroke - How to tame a dozing monster

Lopend (september 2020 - september 2022)

Patiënten met een COVID-19-pneumonie kunnen, zeker als ze op de intensive care worden opgenomen, trombotische complicaties krijgen, die kunnen bijdragen aan een ernstiger beloop van de COVID-19-pneumonie. Longembolie (stolsel in de long) is de meest voorkomende complicatie, maar ook herseninfarcten kunnen optreden. De hypothese in deze studie is dat deze beroertes kunnen worden veroorzaakt door...

Bekijk dit project

Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

Lopend (september 2020 - september 2022)

Arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren zoals oogsten, vlees verwerken, verpakken en schoonmaken. Tijdens de COVID-19 crisis staan zij in de frontlinie en lopen daarbij gezondheidsrisico’s. Hun bescherming vraagt daarom urgente aandacht. Een interdisciplinair onderzoeksteam van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) gaat, met De Burcht en partners uit...

Bekijk dit project

Blood vessels-on-chip to understand and target COVID-19 intravascular coagulation

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bloedvaten-op-chips voor het begrijpen van stolsels in longen van COVID-19 patiënten Wanneer COVID-19 patiënten ernstig ziek worden, hebben ze vaak problemen in hun bloedvaten. Zo zien we lekkage, ontsteking en bloedstolling. In dit project wordt een bloedvat-op-een-chip op basis van gekweekt menselijk vaatwandweefsel en COVID-19 patiëntenplasma gebruikt om bloedstolselvorming te bestuderen. ...

Bekijk dit project

Ex vivo models to study tissue-specific features of SARS-CoV-2 infection

Lopend (september 2020 - september 2022)

Impact van SARS-CoV-2 op verschillende weefsels onderzocht in biopten van Covid-19 patiënten en in laboratorium gekweekte miniatuur organen Infectie met coronavirus leidt niet alleen tot problematiek in de luchtwegen, maar ook in andere organen. Er is echter weinig bekend over de manier waarop het coronavirus verschillende organen infecteert. In dit project bestuderen we daarom hoe het...

Bekijk dit project

Corona-maatregelen: ‘double jeopardy’ voor leesprestaties van doelgroepleerlingen in het primair onderwijs?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Vanwege de coronacrisis werden alle scholen per 16 maart 2020 gesloten, waardoor scholen afstandsonderwijs moesten organiseren. Deze aangepaste manier van werken kan een negatieve invloed hebben gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, met name op het gebied van leesvaardigheid. Het is bovendien mogelijk dat deze negatieve invloed groter is voor bepaalde groepen leerlingen dan...

Bekijk dit project

Is COVID-19 a threat to banks and financial stability in Europe?

Lopend (oktober 2020 - januari 2022)

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op de economie. De wereldeconomie zal naar verwachting met liefst 5% krimpen in 2020, nog meer dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009. De lengte en diepte van deze recessie zal voor een belangrijk deel afhangen van de impact van COVID-19 op banken, gezien hun centrale rol in de economie. Echter deze impact is lastig te beoordelen, omdat banken...

Bekijk dit project

LAMP-based molecular diagnostics of SARS-CoV-2

Lopend (juni 2020 - september 2021)

Er is een grote behoefte aan snellere diagnostiek voor COVID-19. In dit project ontwikkelt TNO een moleculaire testmethode voor COVID-19 die het mogelijk maakt om binnen één uur te bepalen of een persoon besmet is. Onderzoek De methode is gebaseerd op de zogenaamde loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technologie. Het testen met LAMP is eenvoudiger dan met de standaard PCR-methode die...

Bekijk dit project

Mobility- and behavior-based early-warning system after the first wave of COVID-19

Lopend (oktober 2020 - april 2022)

Wie: Consortium van experts in volksgezondheid, eHealth, gedragswetenschappen, wiskundige epidemische modellering, governance en data analytics. Wat: Er worden interactieve dashboards ontwikkeld om de besluitvorming omtrent lokale lockdowns te ondersteunen. Deze dashboards zijn complementair aan de dashboards die door de Nederlandse overheid worden ontwikkeld, omdat ze nieuwe soorten informatie...

Bekijk dit project

Upholding human rights in a pandemic: The Social Impact of COVID-19 measures on vulnerable families in Curacao, Aruba and St. Maarten

Lopend (februari 2021 - februari 2023)

The COVID-19 pandemic has strained the economies, health-care systems, social structures and living standards on the islands Curaçao, Aruba and St. Maarten. Using a human rights-based approach this multidisciplinary study will focus on the social impact of the COVID -19 pandemic and the State responses towards protecting vulnerable families. We apply a multi-sited, mixed-methods approach to...

Bekijk dit project

Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning

Lopend (september 2020 - februari 2022)

Naasten van mensen met een verstandelijke beperking hadden tijdens de coronacrisis te maken met de bezoekregeling in zorginstellingen (zwaaien) of dat het familielid thuis kwam wonen (zorgen). Zorg, ondersteuning en dagbesteding verminderden vaak en ook het contact met andere mensen verminderde. De komende periode zullen er nog veel veranderingen komen voor naasten en hun familieleden. Met...

Bekijk dit project

Ethnicity and COVID-19: epidemiology and control measures

Lopend (juni 2020 - september 2021)

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat onder bepaalde migrantengroepen COVID-19 vaker voorkomt en ernstiger verloopt. Waarschijnlijk heeft deze ongelijkheid te maken met het vaker voorkomen van aandoeningen als diabetes door overgewicht, een oververtegenwoordiging in essentiële beroepen (bijvoorbeeld verpleegkundigen), lager opleidingsniveau, een minder goede...

Bekijk dit project

Eenzaam maar niet alleen; hoe blijven we op afstand in contact met jongeren in de jeugdzorg, en kunnen we op een eigentijdse manier hun gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar maken?

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Jongeren voelen zich vaker eenzaam door de coronacrisis. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren onder de 25 jaar zich eenzamer voelt dan voor de crisis. Dit was voor de crisis ook al een onderbelicht probleem, vooral binnen de jeugdzorg. Jongeren ervaren het praten over eenzaamheid als een taboe, en op afstand is het extra lastig om daarover te praten. Ook...

Bekijk dit project

Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie o.b.v. digitale kennisdeling.

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Door COVID-19 nam de druk op de zorg exponentieel toe. Zorgverleners in ziekenhuizen (tweedeen derdelijnszorg) en in zorgpraktijken daarbuiten (eerstelijnszorg) werden geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld dat langdurige impact op het functioneren van patiënten heeft. Daar waar de zorgprocessen voor deze nieuwe doelgroep in ziekenhuizen geconcentreerd en georganiseerd zijn, zijn...

Bekijk dit project

HeatTrack: specialisatie monitoring dashboard voor risicogebieden in de 1.5m samenleving

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Doel Het doel van HeatTrack is om een actueel inzicht te geven in de drukte van risicogebieden op basis van een crowd monitoring systeem. Daarnaast tracht HeatTrack een inschatting van het risico door middel van real-time drukte-informatie in combinatie met drempelwaarden (KPIs). HeatTrack focust specifiek op het gebruik van heatmaps voor crowd management, welke de drukte op een bepaalde locatie...

Bekijk dit project

Het beloop van het Acute Myocardinfarct ten tijde van de COVID-19 lock down in hoog- en laag endemische COVID-19 regio’s in Nederland

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Achtergrond Ten tijde van de eerste COVID-19 uitbraak in Nederland was er de vrees dat hierdoor de acute infarctzorg in Nederland in het geding zou kunnen komen. Bij een acuut hartinfarct is het zaak om het tijdsverlies tussen begin van de klachten en de behandeling (het open maken “Dotteren” van de slagader naar het hart) zo kort mogelijk te laten zijn. Tijdverlies kan door verschillende...

Bekijk dit project

Het COFIT-20 project: het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel In de COFIT-20-studie zullen 40 mensen met een psychiatrische aandoening worden onderzocht: 20 mensen doen mee in de sportgroep en 20 in de controlegroep. De sportgroep doet 12 weken lang 2 keer per week via een videoverbinding mee aan fitness of pilates. In kleine groepen krijgen ze van een sportcoach live feedback en bespreken ze voor en na de les hoe ze het sporten hebben ervaren. ...

Bekijk dit project

Het COVID-19 Openbaar Vervoer Capaciteitsmodel: een beleidsondersteunend instrument voor de optimalisatie van de coronacapaciteit van het openbaar vervoer

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Doel De COVID-19 pandemie heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer. In dit project is een nieuw openbaar vervoersmodel voor het openbaar vervoer in Twente ontwikkeld. Het model optimaliseert het busvervoer op basis van onder meer het aantal reizigers en de kosten van de inzet van bussen. De effecten van de pandemie zijn onderzocht voor verschillende reizigersgroepen, tijdsperiodes (spits,...

Bekijk dit project

Het effect van Covid-19 op de innovatie en corporate venturing activiteiten van organisaties.

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Doel Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn de innovatieactiviteiten van bedrijven, met name de activiteiten die meer exploratief van aard zijn en waarbij bedrijven samenwerken met externe startups, onder druk komen te staan. Dit onderzoek heeft getracht te achterhalen wat de effecten van de pandemie zijn op de innovatie en corporate venturing activiteiten van organisaties. Welke factoren...

Bekijk dit project

Jongeren ondersteunen Jongeren Juist in tijden van Corona-maatregelen volwaardig participeren in de maatschappij

Lopend (juli 2020 - juli 2021)

Aanleiding In de Utrechtse wijk Vleuten De Meern wonen 8400 jongeren. Met de meesten gaat het goed maar en deel heeft problemen zoals schooluitval, onveilige gezinssituaties, werkloosheid en/of schulden. Hierdoor kunnen ze niet volwaardig participeren in de maatschappij. Welzijnswerk kan hen moeilijk bereiken. Activiteiten Door Covid-19 waren veel vrijetijdsactiviteiten afgelast. MBO/HBO...

Bekijk dit project

MONDiaAL: Mondneusmaskers: alternatieven voor het chirurgische mondneusmasker

Afgerond (juli 2020 - oktober 2020)

Aanleiding Er is een wereldwijd tekort aan mondneusmaskers van medische kwaliteit. Tegelijkertijd kunnen mondneusmaskers een belangrijke rol spelen bij het beperken van de verspreiding van SARS-CoV-2. In dit project wordt onderzocht of er een effectief masker is voor het publiek om in het openbaar te dragen dat gemaakt kan worden uit makkelijk verkrijgbare materialen. Resultaten Het beste...

Bekijk dit project

Online Centering Corona voor Eritrese zwangeren en moeders

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Binnen de Eritrese gemeenschap zien verloskundigen dat er onjuiste informatie over corona wordt gedeeld. Dit leidt tot angst en zorgontduiking, vrouwen durven niet meer in het ziekenhuis te bevallen of ze vermijden de controles bij hun verloskundige. Bij CenteringPregnancy worden individuele contactmomenten bij de verloskundige vervangen door groepsbijeenkomsten om onderling van...

Bekijk dit project

Online inzetten van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Aanleiding De zorgen over huiselijk geweld zijn in de coronacrisis toegenomen. Mensen zitten dichter op elkaar en hebben minder afleiding, waardoor de spanningen toenemen. Daarnaast vindt de hulpverlening op afstand plaats. Herstel van huiselijk geweld is een langdurig proces. Ervaringsdeskundigen lijken hierbij een specifieke bijdrage te kunnen leveren, zeker in tijden dat sociaal contact minder...

Bekijk dit project

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Hoe kunnen gezinnen tijdens de lockdown worden geholpen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen? In dit ZonMW-project hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met Stichting VoorleesExpress en Het Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om gezinnen online ondersteuning te geven met behulp van digitale prentenboeken. Resultaten VoorleesExpress...

Bekijk dit project

Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Aanleiding Door COVID-19 liep de vaktherapeutische behandeling vertraging op. Een enquête onder 281 vaktherapeuten toont aan dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken. In dit actieonderzoek werd gewerkt met de Lean startup methode. Onderzocht werd hoe in vaktherapie gewerkt kan worden met 1) een virtual reality therapieruimte, 2) een 3D schilder-app en 3) een app omtrent de...

Bekijk dit project

Optimalisatie van patiëntstromen en afsprakenschema’s op de anderhalve meter poli kliniek.

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Uitloop van consulten is een bron van ‘wachttijd’ op de poli, maar niet de enige reden voor een volle wachtkamer. Patiënten die voor een consult bloedonderzoek nodig hebben, moeten het uur, tot de uitslag bekend is, overbruggen. Indien zij deze ‘overbruggingstijd’ doorbrengen in de wachtkamer van de poli kan deze hierdoor vol zitten. Overbruggingstijd en wachttijd bepalen de afsprakenschema’s van...

Bekijk dit project

Optimalisering EMDR en Exposure binnen de GGz, nieuwe toepassingen van traumabehandeling wanneer Face-to-Face behandelingen niet mogelijk zijn ten gevolge van COVID-19

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Doel Dit project werd in nauwe samenwerking met UM en Mondriaan gerealiseerd met als doel om de continuïteit van evidence based zorg voor traumagerelateerde klachten via een innovatieve EMDR online applicatie te onderzoeken. Resulataten Hoewel innovatie in de zorg belangrijk is, is het proces vaak moeizaam. Belemmerende factoren die naar voren komen bestaan zowel uit ontoereikende technische...

Bekijk dit project

Praten met, in plaats van over ouderen: Percepties en praktische behoeftes van ouderen met betrekking tot (versoepelde) Covid-19 maatregelen

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Resultaten Hoe denken ouderen over de coronamaatregelen en wat hebben zij nodig? Binnen dit onderzoek komt naar voren dat ouderen het grotendeels eens zijn met de coronamaatregelen, zich hierdoor beschermd voelen en deze gezagsgetrouw opvolgen. Ouderen missen in deze tijd sociale ontmoetingsplekken, georganiseerde activiteiten en fysiek contact met dierbaren. Vooral alleenstaande en ‘oudere’...

Bekijk dit project

Real-time monitoring in de thuisrevalidatie van patiënten met een COVID-19 infectie na opname op de IC van een ziekenhuis (REACH+)

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel Het afgelopen jaar (tot 26-3-2021) zijn 51.000 patiënten opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een Covid-19 infectie en nog duizenden patiënten die ziekteverschijnselen hebben opgelopen maar niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een van de meest gerapporteerde klachten onder patiënten is vermoeidheid. Revalidatie na een Covid-19 infectie verloopt onvoorspelbaar waarbij nog weinig...

Bekijk dit project

Een ethisch kader voor het sociaal werk

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. De aanleiding daartoe was de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein. Resultaten In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke verschillende ethische uitdagingen voorkomen in het sociaal domein en welke...

Bekijk dit project

Dynamiek tussen landelijk document medicamenteuze behandelopties en voorschrijfgedrag in ziekenhuizen tijdens de COVID-19 pandemie

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Aanleiding In het begin van de coronapandemie was er veel onbekend over welke (reguliere) geneesmiddelen een klinisch effect zouden hebben bij COVID-19-patiënten. Om ziekenhuizen te ondersteunen bij het maken van lokaal beleid heeft de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) een document met medicamenteuze behandelopties vormgegeven dat frequent werd bijgewerkt met de nieuwste...

Bekijk dit project

Disease, Social Memory and Resilience: A Competition for Artistic Research Expertise

Afgerond (juni 2020 - maart 2021)

Aanleiding De COVID-19 crisis heeft al een jaar lang een enorme impact op onze samenleving. Maar hoe kijken wij straks terug op deze moeilijke periode? Hoe staan we stil bij de vele slachtoffers die het virus heeft geëist? Afgelopen zomer heeft Universiteit Utrecht in samenwerking met het Centraal Museum en ZonMw een open call uitgedaan voor artistiek onderzoek naar een mogelijke manier waarop de...

Bekijk dit project

Evidence-based effective monitoring and control of Covid-19 after the initial outbreak

Afgerond (juni 2020 - juni 2021)

In dit eenjarige project hebben 14 groepen epidemiologen, medisch onderzoekers, wiskundigen, fysici en psychologen van 10 instellingen samengewerkt aan problemen die te maken hebben met de bestrijding van het coronavirus. Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld om betere modellen te maken, bijvoorbeeld door rekening te houden met reisgedrag en regionale verschillen. Daarnaast zijn er methoden...

Bekijk dit project

Aerogene verspreiding van het SARS-CoV-2 in sociale situaties en tijdens medische procedures.

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Doel Om te begrijpen welke maatregelen helpen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken is kennis nodig over de verspreidingsroutes. Traditioneel wordt gedacht dat virussen die luchtwegklachten veroorzaken zich verspreiden via grote druppels. Deze grote druppels kunnen iemand besmetten door direct aanhoesten, maar kunnen zich ook verspreiden doordat ze op een oppervlak komen. De rol van...

Bekijk dit project

ACTE – Afbouwscenario’s Coronamaatregelen: Transport- en economische effecten

Lopend (juni 2020 - februari 2021)

Dit onderzoek richt zich op de economische en logistieke gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor de mobiliteit van personen. Daarbij wordt gekeken naar verschillende afbouwscenario’s van coronamaatregelen die mogelijk en voor de hand liggend zijn voor de transportsector met social distancing. Daarbij valt te denken aan combinaties van afstand bewaren, herindeling van de openbare weg,...

Bekijk dit project

Conditions for technological solutions in a Covid-19 exit strategy, with particular focus on the legal and societal conditions

Lopend (juni 2020 - maart 2021)

Digitale oplossingen kunnen bijdragen aan het beheersen van de huidige Covid-19 pandemie. De huidige discussie over met name contact tracing apps brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de vraag hoe we deze technologieën kunnen implementeren op een manier die zowel rekening houdt met de grondrechten van het individu als de noodzaak voor democratische controle. Dit onderzoek richt zich...

Bekijk dit project

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Doel Ouders zijn belangrijke partners in programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen is de ondersteuning van ouders die deelnemen aan dergelijke programma’s onder druk komen te staan. Expertisecentrum Nederlands (Nijmegen) en Stichting PAS (Arnhem) hebben daarom via een vragenlijst,...

Bekijk dit project

Leidt de corona crisis tot een slechtere werkrelatie tussen behandelaren en kwetsbare gezinnen?

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding De COVID-19-pandemie leidde tot een lockdown, waarbij GGZ behandelingen overstapten op beeldbellen (bijvoorbeeld via Zoom of WhatsApp). Dit project onderzocht of de werkrelatie tussen behandelaren en ouders door het beeldbellen beïnvloed werd. Een sterke werkrelatie is essentieel voor goede zorg. Wij keken naar 846 gezinnen met meervoudige problemen die vóór of tijdens de lockdown...

Bekijk dit project

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van Corona

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel Dit project onderzocht de uitdagingen voor het opbouwwerk in tijden van COVID-19 en de 1,5-meter-samenleving. Er is geanalyseerd hoe samenlevingsopbouw ook ten tijde van een pandemie vorm kan krijgen.   Resultaten Resultaten laten zien dat COVID-19 de drie basistaken van het opbouwwerk - beschermen & versterken, stimuleren & ondersteunen, verbinden & beïnvloeden - onder druk zet. De...

Bekijk dit project

Actie onderzoek naar sekswerk in Regio Hart van Brabant ten tijde van corona

Afgerond (juli 2020 - oktober 2020)

Aanleiding Toen het kabinet op 23 maart besloot dat contactberoepen tijdelijk niet uitgeoefend mochten worden om het coronavirus onder controle te krijgen, betekende dit dat ook sekswerkers hun werkzaamheden neerlegden. Wat was de impact van de intelligente lockdown op de situatie van sekswerkers? Zijn er door de corona-crisis zaken aan het licht gekomen die structureel niet goed zijn geregeld?...

Bekijk dit project

Adaptation and Effects of Social-VR as a Tool for Overcoming Social Distance in Higher Education

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel De maatregelen die worden genomen om de Covid-19 pandemie te bestrijden, hebben een negatief effect op het sociale leven van universiteitsstudenten, waaronder nadelige effecten op hun motivatie en psychologisch welbevinden. Dit project onderzocht de mogelijkheden van sociale virtual reality (sociale VR) om de sociale banden tussen studenten te helpen versterken en deze negatieve effecten te...

Bekijk dit project

Behoeftepeiling psychosociale – en praktische hulp voor door Corona getroffen burgers, mantelzorgers en nabestaanden in Noord-Brabant.

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Welke behoeften aan nazorg waren er na eerste uitbraak van COVID-19 in voorjaar van 2020? Konden mensen ook na de ziekte ergens met hun zorgen en problemen terecht? Om deze vragen te beantwoorden zijn in de zomer van 2020 vijftien gesprekken gevoerd met voormalig patiënten die in thuisquarantaine hadden gezeten of op de IC hadden gelegen, en nabestaanden van overledene aan de ziekte....

Bekijk dit project

Behoud van gezondheid en inzetbaarheid paramedici tijdens de corona-pandemie

Afgerond (juni 2020 - oktober 2020)

Aanleiding Tijdens de coronapandemie veranderde het werk van paramedici in het ziekenhuis. Er waren nieuwe werkomstandigheden en paramedici moesten lastige beslissingen maken met weinig kennis over het nieuwe virus. In dit project wilden we inzicht krijgen in de werkervaringen van paramedici, zodat we begrijpen wat de gevolgen zijn van het werken tijdens de coronapandemie. Resultaten Paramedici...

Bekijk dit project

CenteringOnline thuistest kit

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

CenteringPregnancy is prenatale groepszorg waarbij medische controles worden gecombineerd met kennis delen, gezamenlijk leren en het creëren van een sociaal netwerk. Deze zorg geeft betere zwangerschapsuitkomsten en vrouwen zijn meer tevreden. Momenteel zijn contacten vermindert om spreiding van COVID-19 tegen te gaan. Fysieke bijeenkomsten zijn gestopt en vervangen door online bijeenkomsten....

Bekijk dit project

Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten in tijden van COVID-19

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

Aanleiding Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten is extra moeizaam in tijden van COVID-19. Tolken mogen vaak niet mee en het zorgpersoneel draagt mondkapjes waardoor liplezen niet kan. Dit maakt goede diagnostiek, behandeling, uitleg en het verkrijgen van informed consent vrijwel onmogelijk. Binnen het project is onderzoek gedaan naar de ervaringen en communicatie behoeften van...

Bekijk dit project

COVID-19: een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Den Haag

Afgerond (juni 2020 - januari 2021)

Aanleiding De COVID-19-crisis heeft de samenwerking tussen betrokkenen van het acute zorgnetwerk, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost en de Regionale ambulancevoorziening, in de regio Haaglanden versneld laten verlopen. Doel COVID-19 gebruiken als een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Haaglanden. Om het acute zorgnetwerk efficiënter te laten functioneren en...

Bekijk dit project

De meerwaarde van IS-pro techniek op de SEH bij het identificeren van een bacteriële infectie en voorspellen van de ernst van SARS-CoV-2 in patiënten met verdenking COVID-19?

Afgerond (juli 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De wijk en zorg opnieuw in verbinding

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

Doel In deze pilotstudie heeft het Louis Bolk Instituut gekeken naar de bevorderende factoren en barrières rondom het implementeren van beeldbellen bij ouderen ter vermindering van eenzaamheid bij ouderen die nog thuis of in aanleunwoningen wonen. Resultaten Bij elf ouderen is een Genus Care ‘fotolijstje’ geplaatst en voor minimaal twee maanden uitgetest. Gemiddeld genomen waren de bewoners...

Bekijk dit project

De “drie goede vragen” om emotionele belasting van verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen.

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Werken in de zorg tijdens de COVID 19 uitbraak vraagt veel van verpleegkundigen (in opleiding). Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o.) in alle zorgsectoren. Collard & Vermeulen (2020) formuleerden drie vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in de huidige extreme omstandigheden. Resultaten Uit dit onderzoek...

Bekijk dit project

Toepasbaarheid van het POST-IC-dagboek; een digitaal communicatiemiddel rond opname op de intensive care

Afgerond (juni 2020 - maart 2021)

Aanleiding De bezoekbeperking op de intensive care (IC) afdelingen bij de uitbraak van Covid-19 had een enorm gemis aan normaal intermenselijk contact tot gevolg. De implementatie van het Post-IC dagboek, een digitaal persoonlijk logboek, maakt op korte termijn nabijheid en intermenselijk contact mogelijk maken en op de lange termijn klachten van een Post Intensive Care Syndroom (PICS) en...

Bekijk dit project

Wat betekent COVID-19 voor de inzetbaarheid en de veerkracht van kwetsbare medewerkers in de facilitaire dienstverlening

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding In het komende decennium zullen er door automatisering en robotisering naar verwachting veel banen verdwijnen in de facilitaire dienstverlening. De recente COVID-19 crisis en de opkomst van de anderhalvemetersamenleving hebben deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Veel van deze medewerkers vallen onder de kwetsbare groepen (vrouw, 55+, migratieachtergrond, laagopgeleid)....

Bekijk dit project

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Dakloze mensen hebben vaak een slechte gezondheid. Zij hebben een grote kans erg ziek te worden van Corona. Zij komen meestal niet in gewone huisartsenpraktijken, maar wel bij straatdokters. Het is niet bekend hoe vaak zij Corona krijgen of wat de gevolgen van Coronamaatregelen voor hen zijn. Daarom wordt er onderzoek gedaan om het volgende te weten te komen: Hoe vaak en hoe erg dakloze mensen...

Bekijk dit project

De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie: onderwijs, sociaal-economische positie en solidariteit

Afgerond (juli 2020 - februari 2021)

De grote maatschappelijke effecten van de COVID-19 pandemie zullen niet gelijk verdeeld zijn over de samenleving en bestaande ongelijkheden in de samenleving kunnen hierdoor worden versterkt. Een onderzoeksteam van de UvA, EUR en VU gaat de gevolgen van het coronavirus op maatschappelijke ongelijkheden daarom in kaart brengen. Specifiek kijkt het onderzoeksteam naar de terreinen van werk en...

Bekijk dit project

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: Een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met beperkingen veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen: In maart mochten bewoners plotseling geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet van familie. Ook mochten bewoners niet bij familie en vrienden op bezoek. Het advies luidde dat in plaats van fysiek op bezoek te gaan, mensen elkaar zoveel mogelijk...

Bekijk dit project

Effecten van Covid-19 op huisartsbezoek van patiënten in achterstandswijken

Lopend (september 2020 - maart 2022)

De druk op huisartsenpraktijken in achterstandswijken is groot door de gezondheidsproblemen bij bewoners en lage zelfredzaamheid. Door de verspreiding van COVID-19 bieden huisartsenpraktijken zorg op afstand: telefonische consulten, videobellen, e-health. Deze zorg en drempels voor huisartsbezoek door COVID-19 hebben mogelijk grote gevolgen voor kwetsbare groepen. In dit onderzoek wordt daarom...

Bekijk dit project

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Lopend (september 2020 - april 2022)

In verpleeghuizen zijn beschermende maatregelen genomen tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze maatregelen hebben invloed op het leven van de bewoners, hun naasten en vrijwilligers. Dit project onderzoekt de eenzaamheid die de mensen hebben ervaren, maar ook de sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers. De resultaten kunnen gebruikt worden om de gevolgen van een...

Bekijk dit project

Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die opgenomen zijn op de intensive care

Lopend (september 2020 - april 2022)

Ten tijde van de coronacrisis is het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen, geïsoleerde COVID-19-patiënten te informeren en te ondersteunen. Aandacht voor naasten is erg belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Daarom zijn er op verschillende plekken ad-hocinitiatieven ontstaan om toch goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden. Onderzoek Wij...

Bekijk dit project

Het ontwikkelen van een COVID-19 scoringssysteem voor effectieve en veilige triage van patiënten in de eerstelijnszorg

Lopend (september 2020 - juni 2021)

Met de recent opgestarte corona-spoedposten, waar patiënten verdacht van COVID-19 worden beoordeeld door een huisarts, is de gehele eerstelijnszorg gescheiden in een ‘corona-verdachte’ en een ‘niet corona-verdachte’ kant. Wanneer de primaire gezondheidsklacht naar alle waarschijnlijkheid niet veroorzaakt wordt door infectie met SARS-CoV-2, maar de patiënt toch mogelijk symptomen van het...

Bekijk dit project

IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek

Lopend (oktober 2020 - juni 2022)

Stel dat alle intensivecarebedden (IC-bedden) tijdens een pandemie bezet zijn, hoe wordt dan een rechtvaardige keuze gemaakt tussen patiënten voor wie zo een bed noodzakelijke zorg is als er één bed vrij komt? In Nederland worden er in een dergelijke situatie, medische en niet-medische criteria gehanteerd. Deze criteria staan in enkele draaiboeken, maar de ervaring met het toepassen ervan...

Bekijk dit project

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Lopend (september 2020 - juni 2022)

COVID-19 en de daarbij getroffen maatregelen hebben een grote impact op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Kinderen en jongeren met ASS ervaren vaak moeite met sociale communicatie, veranderingen, en onduidelijke sociale regels. Om de kinderen zoveel mogelijk in het sociale leven en educatief landschap te houden, is er vaak een gedetailleerd en gespecialiseerd zorgnetwerk...

Bekijk dit project

Improvise, adapt, overwork? Understanding and learning from hospitals' adaptations to COVID-19 and their effects on professional functioning and recovery.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Door de COVID-crises kreeg het ziekenhuispersoneel dagelijks te maken met ingewikkelde problemen. Ze moesten snel handelen zonder heldere richtlijnen over welke aanpassingen effectief zijn en hoe ze toegepast moesten worden. Dit project onderzoekt wat ziekenhuizen nodig hebben om zich succesvol aan te kunnen passen en welke invloed deze aanpassingen hebben op het herstel en...

Bekijk dit project

Landelijke en regionale coördinatie in tijden van schaarste

Lopend (augustus 2020 - april 2023)

De coronapandemie leidde in korte tijd tot een tekort aan intensivecarebedden (IC-bedden) en wereldwijde schaarste aan materialen en apparatuur. Zowel in crisistijd als daarbuiten kan een tekort aan materialen en apparatuur in de zorg worden opgevangen door capaciteit en middelen van meerdere zorginstellingen te bundelen. Het effectief inrichten van daarvoor noodzakelijke coördinatie is echter...

Bekijk dit project

SamenSlimOpen - Data-driven Simulation Games for the Evaluation and Prevention of SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Public Spaces and the Impact of Changing Compliance to Distancing Measures

Lopend (augustus 2020 - april 2022)

Binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels, etc.) spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels, met name in deze ruimtes, van groot belang. In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels. De onderzoekers combineren...

Bekijk dit project

SARS-CoV-2 transmission in secondary schools and the influence of indoor environmental conditions

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Omtrent de rol van middelbare scholen bij de overdracht van SARS-CoV-2 is nog veel onbekend, maar diverse omstandigheden maken de kans op verspreiding erg reëel; Pre- of asymptomatische adolescenten kunnen onopgemerkt het virus verspreiden via direct of indirect contact of door uitgeademde kleine druppeltjes in de lucht ('aërosolen'). De rol van SARS-CoV-2 verspreiding via de lucht is nog onzeker,...

Bekijk dit project

Serologic surveillance of SARS-CoV-2 during the 2020 pandemic in exposed and unexposed healthcare workers in a tertiary care hospital in Amsterdam (S3 study)

Lopend (juli 2020 - maart 2022)

In de S3 studie worden er drie groepen ziekenhuismedewerkers gevolgd binnen het Amsterdam UMC gedurende de COVID-pandemie. Dit zijn artsen en verpleegkundigen op de COVID-afdelingen, artsen en verpleegkundigen op de niet- COVID afdelingen en medewerkers zónder direct patiëntencontact. Er wordt periodiek gekeken of deze medewerkers antistoffen hebben aangemaakt tegen SARS-CoV-2 om zo te bepalen óf...

Bekijk dit project

Populatieverschillen in gediagnosticeerde covid-19 prevalentie in Nederland: Welke groepen lopen het hoogste risico?

Lopend (juli 2020 - januari 2022)

Welke mensen lopen het hoogste risico op het coronavirus? Waarom dit onderzoek? Er wordt gezegd dat iedereen evenveel risico loopt om het coronavirus (COVID-19) op te lopen. Toch lijken sommige bevolkings-of beroepsgroepen vaker besmet te zijn dan anderen. Wat wordt er bestudeerd? n dit onderzoek wordt bekeken welke mensen vaker positief getest zijn op het coronavirus dan anderen. Hierbij kan...

Bekijk dit project

The impact of the COVID-19 pandemic on death and bereavement (the CO-LIVE project)

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Waarschijnlijk zal de COVID-19-epidemie nog lang duren. Het is belangrijk om nu te leren van de ervaringen. Het doel van de huidige studie is om de balans te vinden tussen veilige zorg en de behoeften van stervende patiënten en hun familieleden Onderzoek Nabestaanden en zorgverleners worden gevraagd naar hun ervaringen met zorg rond het levenseinde voor iemand die is overleden tijdens de...

Bekijk dit project

Towards Evidence-based Social Distancing Policy: Tracking Behavioral Responses to Pandemic Mitigation Measures and Implementation Strategies

Lopend (augustus 2020 - september 2022)

Er is voorlopig nog geen vaccin tegen het coronavirus. De verspreiding kan wel beperkt worden door afstand van elkaar te houden. De overheid biedt richtlijnen, maar worden die ook nageleefd? Houden mensen afstand? Dragen ze mondkapjes? Werkwijze Er wordt een methode ontwikkeld om de naleving van richtlijnen automatisch te meten. Zo kunnen gedragsveranderingen snel en efficiënt worden gevolgd....

Bekijk dit project

COVID-19 Follow-up care paths and Long-term Outcomes Within the Dutch health care system: a combined rehabilitation, pulmonary, and intensive care perspective (CO-FLOW study)

Lopend (september 2020 - september 2023)

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of fysiotherapiepraktijk. Er is nog weinig bekend over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden. Achtergrond De COVID-19 pandemie heeft een snelle ontwikkeling geforceerd van de nazorg voor COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis...

Bekijk dit project

CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Lopend (september 2020 - maart 2022)

De COVID-19-maatregelen rondom sociale isolatie lijken van grote invloed op het welzijn van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Terwijl eenzaamheid en probleemgedrag bij mensen met dementie toenemen, neemt sociale steun voor mantelzorgers af en worden zij extra belast. Daarnaast bemoeilijken regels rond fysieke afstand het werk van zorgmedewerkers. Onderzoek Dit project...

Bekijk dit project

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bron- en contactonderzoek (BCO) is van groot belang om verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te beperken. Om de effectiviteit van BCO te onderzoeken en te verbeteren, starten zeven GGD’en (Amsterdam, Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Flevoland, Hart voor Brabant, Regio Utrecht) en het RIVM-CIb een gezamenlijk wetenschappelijk project: CONTROL. CONTROL gaat het proces en de...

Bekijk dit project

Zorglogistiek in de 1,5 meter maatschappij: Een planningstool voor Nederlandse ziekenhuizen

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Door Covid-19 en daarbij geldende 1,5-meter-regel kunnen ziekenhuizen minder patiënten in hun wachtruimtes toelaten en daardoor minder afspraken inplannen. Met een tool ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen zijn afdelingen van het Martini Ziekenhuis erin geslaagd weer op volle capaciteit te draaien. Doel In dit onderzoek lag op de focus op hoe het aantal wachtende patiënten in de...

Bekijk dit project

eCOFIT+: ehealth ter ondersteuning geriatrische ambulante revalidatie

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding GRZPLUS (Omring + Zorgcirkel) biedt het CO FIT+ programma aan voor geriatrische revalidatie na een COVID-19-besmetting. Om het functioneren in de thuissituatie te kunnen monitoren en begeleiden is ingezet op activiteitenmonitoring in combinatie met coaching(Hippersysteem) en begeleiding op afstand (waaronder beeldbellen). Doel Het toepasbaar maken van activiteitenmonitoring...

Bekijk dit project

Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het ‘nieuwe normaal’

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding De coronamaatregelen hebben impact op de samenleving, maar in het bijzonder op ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. Zij worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij risico lopen om ernstig ziek te worden. Tegelijkertijd worden zij juist geadviseerd om voldoende te bewegen voor hun fysieke en mentale gezondheid. Praktijkorganisaties met beweegaanbod voor deze...

Bekijk dit project

Rauwe rouw: als er meer bewoners voor wie jij zorgt overlijden dan je kunt behappen: Hoe kunnen we dan voor jou zorgen?

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Zorg voor leerling-verzorgenden doet ertoe. Dit werd goed duidelijk in dit onderzoek onder begeleiders van leerling-verzorgenden vanuit de school en de praktijk in coronatijd. Ook drie leerling-verzorgenden namen deel. De leerling-verzorgenden liepen stage op ziekenhuis- of verpleegafdelingen waar zij te maken kregen met hectische en schrijnende situaties. De begeleiders begeleidden hen. Het is...

Bekijk dit project

Scenario's voor na de lockdown in verpleeghuizen

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

Doel In het onderzoek Aan beide kanten van het raam, scenario’s voor na de lock down is door een groep mantelzorgers, zorgverleners en leidinggevenden van ’t Blauwbørgje, instelling voor mensen met dementie, via beeldende middelen gereflecteerd op de betekenis van de lockdown in een verpleegtehuis. Dit gebeurde in de verwachting daar lessen uit te trekken voor de situatie na de lock down. ...

Bekijk dit project

Eigen huis als polikliniek: de ervaren kwaliteit van beeldbel zorg bij kwetsbare ouderen met multi-morbiditeit en hun families

Afgerond (juli 2020 - maart 2021)

Doel Dit project onderzocht de ervaren kwaliteit van beeldbelzorg binnen de geriatrie vanuit het zorgverlenersperspectief om de kwaliteit van en tevredenheid met gebruik van beeldbelzorg voor geriatrische patiënten te kunnen verbeteren. Werkwijze Er werd een landelijke enquête uitgezet onder geriaters en interviews afgenomen bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, in 11 verschillende...

Bekijk dit project

Gezonde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in coronatijden (en daarna)

Afgerond (juli 2020 - mei 2021)

Aanleiding Door de COVID-19 pandemie en coronamaatregelen is de dag- en week structuur van veel mensen met een verstandelijke beperking verstoord, doordat dagbesteding individueel of in kleine groepen moest plaats vinden en – locaties moesten sluiten. Dit verhoogt bij hen de kans op stress en psychische- en gedragsproblemen. Resultaten In dit project is een catalogus met een dagbestedingsaanbod...

Bekijk dit project

Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de nieuwe COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen.

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Studenten in het hoger onderwijs zijn, net als vele anderen, getroffen door de COVID-19 maatregelen. Afgezien van een uitgeklede vorm van het onderwijs, kunnen studenten te maken krijgen met problemen door sociale en financiële gevolgen. Doel Om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan stellen de Studentenartsen van de UvA...

Bekijk dit project

Het detecteren van (corona-gerelateerde) problemen bij de hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie vóór en ná de uitbraak van de coronapandemie in Nederland middels state-of-the-art Natural Language Processing (NLP)

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

Doel 113 Zelfmoordpreventie biedt laagdrempelige, telefonische en online hulpverlening voor mensen met suïcidale gedachten en hun naasten. Via tekstanalyses met algoritmes zijn de gespreksonderwerpen in de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie onderzocht, met de vraag of deze veranderd zijn na de invoer van de Coronamaatregelen. Resultaten Zorgwekkende veranderingen zijn de toename in paniek en...

Bekijk dit project

Het vergroten van kwalitatief inzicht in de doelgroep van Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die door COVID-19 getroffen zijn om hen te helpen schulden te voorkomen, aan hun veerkracht te werken en een duurzaam toekomstperspectief te vergroten.

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

Aanleiding In de afgelopen maanden klopten ruim 10.000 zzp’ers en kleine ondernemers aan bij de gemeente Utrecht voor financiële hulp vanwege de gevolgen van COVID-19 in de vorm van een Tozo-regeling. Kwantitatief gezien is deze groep kleine ondernemers aardig in beeld, maar cijfermatige data geven slechts beperkt inzicht in deze doelgroep. Gemeenten zoeken ook naar kwalitatieve informatie die...

Bekijk dit project

Huisartsen en hulpzoekgedrag in achterstandswijken in de Covid-19 crisis

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

De meeste patiënten van huisartsen in achterstandswijken zeiden de Covid-19 regels belangrijk te vinden en vonden het niet moeilijk de regels na te leven. Veel patiënten dachten aan het begin van de Covid-19 epidemie dat de huisartsenzorg niet bereikbaar was. Volgens de huisartsen was bijna 90% van de patiëntencontacten op afstand: telefonisch, beeldbellen of e-mail. Een gedeelte van de huisartsen...

Bekijk dit project

Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na Covid-19

Afgerond (juli 2020 - maart 2021)

Doel In samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse auteurs, uitgeverijen, boekhandelaren, bibliotheken, leesbevorderaars, kennisinstituten en overheid brengt dit onderzoek de impact van de coronacrisis in kaart. Centrale vragen in het onderzoek zijn: welke steunmaatregelen en burgerinitiatieven hebben welk effect gehad? Welke vormen van samenwerking zouden de sector kunnen versterken?...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en klinische evaluatie een revalidatie protocol na COVID-19 met integratie van technologie en software.

Afgerond (juni 2020 - februari 2021)

Doel van het project Patiënten na COVID-19 infectie krijgen soms te maken met ernstige lichamelijke beperkingen. Dat vraagt om een snelle en intensieve revalidatie. Op dit moment voldoet die revalidatie nog onvoldoende in het ondersteunen van dit herstel. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een effectief en bruikbaar revalidatieprogramma voor deze patiënten. Wat hield het programma...

Bekijk dit project

Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmijding en preventie tijdens en na COVID-19

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Doel Wat is de impact van de Coronacrisis op relaties en gezinnen? Dit onderzoek laat een beeld zien van veerkrachtige relaties en gezinnen tijdens de eerste en tweede golf. Resultaten De meerderheid rapporteert geen of positieve veranderingen in relatie en gezin door de Coronacrisis. Tegelijkertijd rapporteert een kleine groep wel problematiek, met mogelijk grote “verborgen” impact, en waren...

Bekijk dit project

Vroege detectie van vaatschade bij patiënten na doorgemaakte covid-19.

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Aanleiding Het coronavirus (SARS-CoV-2) veroorzaakt de ziekte COVID-19 die kan leiden tot schade aan de binnenzijde van de bloedvaten. Als deze schade lang aanhoudt, leidt dit tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op de lange termijn. Wij hebben deze bloedvatschade onderzocht bij 203 COVID-19 patiënten die tijdens de eerste golf (februari tot en met mei 2020) in het Bernhoven ziekenhuis...

Bekijk dit project

Wijkgerichte follow-up van ontsluiting van sportvelden en scholen in Leiden, de COVID Radar in de praktijk

Afgerond (juni 2020 - maart 2021)

De "Covid Radar" app is in April 2020 gelanceerd vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum om grootschalig gegevens te kunnen verzamelen over gezondheid, symptomen en gedrag gerelateerd aan COVID-19. Doordat sinds het begin van de uitbraak herhaaldelijk deze gegevens zijn verzameld kunnen deze inzicht geven of er vroegtijdig aanwijzingen zijn voor een volgende Coronagolf en ondersteuning...

Bekijk dit project

Changes in the use and organization of care in general practices and out-of-hours services: lessons learned from the COVID-19 pandemic

Lopend (september 2020 - september 2022)

Sinds de start van de coronapandemie is er veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost (HAP). Het zorggebruik is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl andere regio’s te maken hadden met hoge aantallen patiënten met COVID-19 klachten. Inzicht in de impact van deze veranderingen op het zorggebruik – zowel tijdens als na...

Bekijk dit project

TRACE II: Outcome in patients undergoing postponed elective surgery during the COVID-19 pandemic

Lopend (september 2020 - september 2022)

Achtergrond Tijdens de piek van de coronacrisis in Nederland (maart – mei 2020) zijn veel geplande operaties uitgesteld. Ook zijn veel afspraken bij huisartsen en medisch specialisten uitgesteld, waardoor bij patiënten mogelijk later dan normaal is vastgesteld dat zij een operatie moeten ondergaan. Hierdoor kan er vertraging zijn bij het inplannen van een operatie. In dit project wordt uitgezocht...

Bekijk dit project

Caging the dragon: translational approach to unravel and prevent COVID-19 associated thrombosis

Lopend (juni 2020 - januari 2022)

Bij COVID-19 patiënten is het aantal gevallen van veneuze trombo-embolie (VTE), zoals een trombosebeen of longembolie, opmerkelijk hoog, tot 48% op de IC. De aanwezigheid van VTE zorgt voor ernstiger ziektegevallen en een verhoogd aantal sterftegevallen. Bovendien treedt VTE op ondanks preventieve behandeling met bloedverdunners (heparine). Dit kan duiden op heparineresistentie of de mogelijkheid...

Bekijk dit project

Samenwerken tegen Corona met Intensive Care Data

Lopend (juni 2020 - juni 2022)

Behandeling op de intensive care blijkt voor veel COVID-19 patiënten noodzakelijk. Het is van groot belang meer inzicht te krijgen in het ziektebeloop van intensive care patiënten met COVID-19 en de factoren die dat beïnvloeden. Dat kan richting geven aan de behandeling van toekomstige patiënten, helpen bij de keuze wie wel en niet te behandelen op de intensive care en bijdragen aan een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website