Over dit programma

ZonMw financierde gedurende 6 jaar 6 Academische Werkplaatsen Jeugd die zich hebben ingezet om kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen. De projecten resulteerden in producten en interventies die ten goede komen aan de versterking van de jeugdgezondheidszorg, (geïndiceerde) jeugdzorg en jeugd-ggz en/of een samenhangende ketenzorg. Naast onderzoek en ontwikkeling zetten de werkplaatsen zich in voor verspreiding en gebruik van resultaten.  

Een overzicht van de werkplaatsen:

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015–2020). ZonMw financiert 12 regionale werkplaatsen die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie in de jeugdsector. ZonMw zet zich er voor in dat de kennis voor álle gemeenten beschikbaar komt.

Informatie over de Academische Werkplaatsen Jeugd

Andere academische werkplaatsen bij ZonMw

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website