Projectomschrijving

Dit onderzoek betreft een derde cohortstudie, waarin een groep volwassenen en gezinnen die in een bepaalde periode gemeld zijn bij Veilig Thuis vanwege zorgen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling gedurende een jaar na de melding gevolgd wordt. Hoe gaat het na de melding? Lukt het om het geweld te stoppen en krijgen ze daarbij hulp en ondersteuning? Wat werkt op regionaal en op landelijk niveau? De vorige cohortstudies laten zien dat de veiligheid verbeteren in deze gezinnen erg lastig is.

De onderzoekers nemen vragenlijsten af over geweld, welzijn en hulp bij volwassenen en kinderen, slachtoffers en plegers. Dit doen ze kort na de melding en een jaar later. Zo zien ze in hoeverre geweld is gestopt en het welzijn is verbeterd en welke hulp daaraan kan bijdragen. De intentie is dit om de twee jaar in alle Veilig Thuis regio’s te onderzoeken. Zo kan op landelijk en op regionaal niveau worden gekeken hoe we de aanpak kunnen verbeteren en steeds eerder en sneller geweld kunnen stoppen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website