Projecten

Actieonderzoek 'Baanbrekende Professionals': eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Jongeren willen zich thuis veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Multidisciplinaire wijkteams proberen kwetsbare jongeren hierin te ondersteunen. De diverse disciplines vullen elkaar aan, maar dat is ook lastig voor jongeren: wie doet wat en hoe past dat bij elkaar? In dit actieonderzoek oefenen professionals uit drie wijkteams om over de grenzen van hun eigen beroepen en over...

Bekijk dit project

Kansrijk Poelenburg: Samenwerking tussen jeugdprofessionals en jonge rolmodellen in wijkgericht werken

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Veel jongeren uit de wijken Poelenburg/Peldersveld in Zaanstad hebben te maken met achterstanden op verschillende gebieden. Poelenburg kwam in 2016 landelijk in het nieuws vanwege vlogs over overlastgevende jeugd. Sociale partners zetten nu sterk in op wijkgericht, preventief werken aan talentontwikkeling. Jeugdprofessionals merken echter dat het nog onvoldoende lukt om kwetsbare jongeren in een...

Bekijk dit project

POH Jeugd & Gezin de ontwikkeling van een wijkgerichte methodiek (ToolBOX)en effectonderzoek

Lopend (september 2020 - september 2022)

Als er psychosociale of opvoedproblemen spelen bij een kind of jongere is het een hele klus voor de huisarts om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. En wat de beste manier is om deze problemen op te lossen. Dat vraagt kennis van problematiek, kennis van de beschikbare hulp en ook tijd. De ‘Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin’ kan de huisarts hierbij ondersteunen. Sinds 2017 is deze...

Bekijk dit project

Prinsenhof: proeftuin voor ‘VIG in de BUURT’

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Wat willen we gaan doen? In samenwerking met VIGZorgt en DSP-groep start de gemeente met een project, waarin we onderzoeken hoe we deze gezinnen eerder én beter kunnen...

Bekijk dit project

Krachten bundelen bij wijkgericht werken voor jeugd en gezin

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Om gezinnen goed te ondersteunen, is het belangrijk dat professionals en organisaties in een wijk integraal samenwerken. Dat blijkt niet altijd eenvoudig. Gezinnen vinden regelmatig dat professionals en organisaties langs elkaar heen werken. Door wetenschappelijk onderzoek en kennis van zowel praktijkprofessionals als ervaringsdeskundigen weten we steeds beter wat werkt bij integraal werken. Die...

Bekijk dit project

Samenwerken aan preventie en normalisatie rond het jonge kind

Lopend (september 2020 - september 2022)

In dit project willen we in drie wijken in Zwolle leergemeenschappen organiseren waarin ouders samen met beroepskrachten leren hoe hun gewone leven versterkt kan worden. Het gaat om beroepskrachten van kinderopvang, school, consultatiebureau, huisartsenpraktijk, sociaal wijkteam en alle betrokken hulpverleners. Het doel is dat ouders weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning bij het...

Bekijk dit project

Samen gezinnen versterken: dat leren we in de wijk!

Lopend (september 2020 - september 2022)

Welzijnswerk, scholen, sportverenigingen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’): zij hebben veel contact met kinderen en ouders en kunnen steun bieden waar nodig. Vanuit een brede blik, dichtbij de leefwereld van kind en gezin in de wijk. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, zodat je niet langs elkaar heen werkt. Onderzoeksinstituut IVO en de gemeente Rotterdam gaan samen met...

Bekijk dit project

Integraal werken met de 'Jeugdspecialist in de Buurt'

Lopend (september 2020 - september 2022)

Kinderen met problemen bij het opgroeien en/of ouders met problemen bij het opvoeden moeten in hun eigen omgeving hulp krijgen, in eerste instantie van een wijkteam. Als de problemen ernstig zijn of specifieke deskundigheid vragen, is specialistische hulp nodig. Ouders en jongeren willen niet dat ze hiervoor worden 'doorverwezen' naar locaties ver weg, maar dat de specialistische hulp 'erbij...

Bekijk dit project

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar

Lopend (april 2021 - april 2023)

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen. In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te...

Bekijk dit project

Doen we de juiste dingen?

Lopend (november 2020 - november 2022)

Doel van dit project is om 2 vragen te beantwoorden die belangrijk zijn voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond. In Rijnmond is veel geïnvesteerd in wijkteams. Het idee is dat wijkteams laagdrempelig zijn en er dus makkelijker gebruik kan worden gemaakt van jeugdhulp. Het eerste doel van dit project is om te bepalen of de inzet van wijkteams heeft geleid tot meer...

Bekijk dit project

De specialist dichterbij? Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Integrale hulp is noodzakelijk om gezinnen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden tijdig en passend te ondersteunen. Door het hele land worden integrale specialistische teams opgericht om een lokaal specialistisch hulpaanbod goed vorm te geven, in samenwerking met de wijkteams en het sociaal domein. In het project ‘De specialist dichterbij?’ onderzoeken we met vier integrale...

Bekijk dit project

Cultuursensitieve gidsen: kwaliteitsslag inzet en bemensing wijkteams. Via werkwijze en teamsamenstelling werken aan diversiteit

Lopend (december 2020 - december 2022)

Gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond krijgen van wijkteams vaak nog niet de hulp die bij ze past. Daarnaast zijn er veel statushouders die een sociaal beroep hadden, maar in Nederland geen werk vinden. Dit project biedt kansen voor beide vraagstukken. In twee wijkteams in Rotterdam wordt gepilot met Syrische statushouders als ‘cultuursensitieve gidsen’. Gedurende de pilot trekken...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website