Over dit programma

Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. De kennis die het programma oplevert ondersteunt de kwaliteit van de zorg voor jeugd.

Programmalijnen

Het programma kent 4 programmalijnen

1. Programmalijn Kind en gezin

2. Programmalijn Beroepsbeoefenaren

3. Programmalijn Hulpmiddelen

4. Programmalijn Organisaties

Programmabrede activiteiten


Zie voor een uitgebreide toelichting op de verschillende programmalijnen de programmatekst.

Subsidiemogelijkheden

We adviseren u zich te abonneren op de Nieuwsbrief Jeugd. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website