Een van de visies waar steeds meer over gesproken wordt, is 'One Health': de aanpak van gezondheid vanuit humaan, veterinair en milieuperspectief; op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

ZonMw ondersteunt deze visie. Op dit moment is het voor ons belangrijk dat we aansluiten bij het Nationaal Programma Preventie (NPP) met de naam 'Alles is gezondheid...'. Aan de kennisontwikkeling rond de uitvoering van dit programma draagt ZonMw bij. Het programma streeft naar een vitaler en gezonder Nederland waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Gezondheidsbescherming is een van de 5 domeinen waar het programma zich op richt. ZonMw heeft daarom gekozen voor het onderwerp Gezondheidsbescherming.

Dinsdag 16 januari 2018 was Connect@OneHealth bij NWO Utrecht, met ruim 30 deelnemers. Naast een goede opkomst vanuit zowel ZonMw als NWO, was opvallend de sterke vertegenwoordiging van stakeholders uit het veld: onder meer ministeries van LNV en VWS, ziekenhuizen (Amphia Ziekenhuis en Erasmus MC), universiteiten (Utrecht en Wageningen), het RIVM, onderzoeksinstituut KWR en het Netherlands Centre for One Health. Alle aanwezigen realiseren zich dat we verder moeten met dit vraagstuk en het liefst vanuit een multidisciplinaire invalshoek. We blijven investeren in fundamenteel onderzoek naar dit complexe onderwerp. Mogelijk was deze bijeenkomst een 1e stap richting een 'One Health'-programma vanuit NWO/ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website