Projectomschrijving

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 500 patiënten, vaak onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers. Het nationale programma BIBHEP stelt zich ten doel zorgverleners en beleidsmakers bewust te maken van deze hepatitis-problematiek, en daarbij identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C te faciliteren. BIBHEP gaat over: 1) de gezondheidswinst van antivirale therapie, en de mogelijkheid in Nederland sterfte door chronische hepatitis B of C terug te dringen; en 2) de vroege opsporing van hepatitisvirusdragers met risico op levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom (secundaire preventie) te verbeteren. BIBHEP richt zich vooral tot beroepsgroepen (huisartsen, GGD-artsen, overige zorgprofessionals, overheid en overige betrokkenen) en wordt uitgevoerd door een het consortium van LiverDoc, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en Erasmus MC (afdeling MGZ). Dit consortium werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en het Trimbos Instituut. De financiering is mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland en ZonMw (de ZonMw-bijdrage is mede mogelijk gemaakt door Gilead en Bristol-Myers Squibb).

Link naar de afscheidsbrief van BIBHEP

Link naar BIBHEP op liverdoc.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website