Over dit programma

Dit programma is afgerond. Projecten gehonoreerd in dit programma lopen nog door tot en met 2022. In 2018 is een onderzoeksagenda opgesteld voor een vervolgprogramma. Hierop gebaseerd is het 3e programma infectieziektebestrijding (2019-2023) opgesteld. Meer informatie over infectieziekten leest u op www.zonmw.nl/izb.

Infectieziektebestrijding

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Opdracht

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 had 2 delen: infectieziektebestrijding en het programma Non-alimentaire zoonosen. De rondes voor deze 2 programma's wisselden per jaar. Er waren 4 rondes. Eind 2017 zijn in de laatste subsidieronde van dit programma 9 subsidieaanvragen gehonoreerd. Deze onderzoeksprojecten zijn begin 2018 gestart. Ze hebben een doorlooptijd tot en met 2022.

Resultaten

Resultaten van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn beschreven voor de projecten die al afgerond zijn. Via de tab projecten vind u alle gehonoreerde projecten van het programma Infectieziektebestrijding 2014 -2017. De projecten van het programma Non-alimentaire Zoönosen vind u bij de tab projecten van het programma .

De resultaten van het onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014) zijn te bekijken in de digitale publicatie 'Oog op de eindgebruiker. Eindevaluatie ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014'. Hierin leest u ook de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie van deze beide programma's. De opbrengsten van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de programma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten) zijn ook te lezen in het Flitsboekje eindevaluatie

Relevante ZonMw-programma's

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 was een vervolg op het ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011. Het algemene doel van het programma is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te versterken. Het programma richt zich daarbij op de volgende aandachtsgebieden: 

  • (Risico)communicatie en gedrag
  • Doelgroepenbenadering
  • (Kosten)effectiviteit
  • Veranderende demografie 

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd.
Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn in totaal 27 projecten gehonoreerd.

Looptijd en budget

Het totale programma Infectieziektebestrijding en Non-alimentaire zoönosen had een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Relevante documenten

Relevante ZonMw-thema's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website