Projectomschrijving

Dit project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in bestaande initiatieven tot en behoefte aan informatievoorziening van specialistische geneesmiddelen voor patiënten met kanker of reumatische aandoeningen. Deze specialistische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die per injectie, infuus of instillatie door een arts of verpleegkundige moeten worden toegediend, en geneesmiddelen die door een medisch specialist worden gebruikt bij het stellen van een diagnose of bij het beoordelen van het resultaat van een behandeling.

Het onderzoek bestaat uit drie stappen. Er wordt gekeken welke informatie er beschikbaar is voor deze patiënten, en waar deze informatie precies over gaat. Vervolgens wordt gekeken welke behoeftes patiënten hebben om informatie over specialistische geneesmiddelen te krijgen. Ook wordt gekeken welke informatie patiënten belangrijk vinden. Tevens zal aan zorgverleners worden gevraagd welke informatiemiddelen en bronnen zij gebruiken. Tot slot worden de resultaten van de beschikbaarheid van informatie vergeleken met de behoeftes aan informatie. Zo ontstaat er inzicht in de behoeftes en lacunes wat betreft het huidige voorlichtingsmateriaal over specialistische geneesmiddelen bij patiënten met kanker of reumatische aandoeningen.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen ZonMw en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website