Projectomschrijving

Patiënten met levercirrose lopen een hoger risico op bijwerkingen omdat hun lever geneesmiddelen niet goed kan afbreken. In 2016 zijn er voor ruim 200 geneesmiddelen veiligheids- en doseeradviezen opgesteld voor gebruik bij patiënten met levercirrose. Met dit project verbeteren we de toepassing van deze adviezen.

Opzet

Drie aspecten belemmeren de toepassing. Allereerst moeten patiënten met levercirrose in beeld zijn bij zowel de huisarts/apotheek als het ziekenhuis. Hiervoor zullen artsen en apothekers worden geinterviewd om te vragen hoe zorgverleners beter zouden kunnen samenwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de patiëntendossiers op orde zijn. Hiervoor komt een presentatie voor (huis)artsen en apothekers die zij kunnen gebruiken op hun overleg. Tenslotte heeft dit project tot doel de kennis over medicatieveiligheid bij cirrose te vergroten door publicaties in vakbladen en op websites. Voor patiënten komt er in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap een folder voor thuisarts.nl.

Dit project is een vervolg op 836044009.


In de media

Medicatieveiligheid bij levercirrose (Farma magazine mei 2018)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website