Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het implementeren van een MS-kwaliteitsregistratie waaronder de registratie van het gebruik van immunomodulerende MS-middelen met de mogelijkheid om input vanuit patiënten middels vragenlijsten te verkrijgen en deze te koppelen aan de geleverde zorg. Het doel van deze MS-registratie is om spiegelinformatie te genereren aan de individuele zorgverlener zodat de kwaliteit van de geleverde zorg verbeterd kan worden. Daarnaast is het doel om in het kader van pakketbeheer het gepast gebruik te kunnen beoordelen door het ZiNL. De registratie hanteert een governance model zoals dat momenteel ook gehanteerd wordt bij andere registraties waarbij geneesmiddelen in kader van vergoedingsvraagstukken worden geregistreerd en waarbij farmaceutische bedrijven betrokken zijn als co-financiers. Voor de software, infrastructuur en organisatie van het ICT-platform is gekozen voor Vital Health in samenwerking met Stichting Informatie Voorziening Zorg. De eerstgenoemde partij verzorgt de ICT-hardware en software en de laatstgenoemde partij draagt zorg voor het verwerken van de geanonimiseerde data tot spiegelinformatie en terugkoppeling aan de deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website