Projectomschrijving

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts. Bij een eerste evaluatie bleek het opkomstpercentage van de opgeroepen patiënten hoog (80%) te zijn.

Het doel van het project is om dit programma te evalueren en waar nodig te verbeteren. Nadat deze verbeteringen zijn doorgevoerd, zal zowel de opkomst van de patiënten als de therapietrouw bij behandeling onderzocht worden. Een blauwdruk van het programma met alle benodigde materialen zal opgeleverd worden zodat het ook in de rest van Nederland kan worden toegepast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website