De Hartstichting en ZonMw hebben in 2020 een traject in gang gezet ten behoeve van het realiseren van een landelijke infrastructuur voor cardiovasculair register-gebaseerd onderzoek.
Dit op hartfalen gerichte register moet het mogelijk maken om met data uit de praktijk (lang termijn) onderzoek te doen naar de farmacotherapeutische behandeling van patiënten met hartfalen.


In 2021 opende de Hartstichting en ZonMw onder de vlag van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) een subsidieronde om 2 doelen te bereiken:

 1. Het opzetten van een nationale, duurzame en zelfvoorzienende infrastructuur voor cardiovasculair register-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen;
 2. Het verkrijgen van proof-of-concept van de opgezette infrastructuur in de vorm van een zowel een observationeel als een prospectief onderzoeksproject.

Om dit doel te bereiken zijn twee op elkaar aansluitende projecten gehonoreerd:

 • Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands
  Het HEART4DATA-consortium heeft tot doel een nationale en duurzame infrastructuur op te zetten voor registratie-gebaseerd onderzoek op het terrein van hart- en vaatziekten. Allereerst wordt de infrastructuur ingericht op het gebied van hartfalen, maar zal later ook voor andere ziekten worden ingezet.
  Door informatie van patiënten met hartfalen te verzamelen ontstaat een volledig beeld van de diagnostiek en behandeling in de dagelijkse praktijk in Nederland. Het doel is deze informatie te gebruiken door het opzetten van nieuwe onderzoeken binnen de HEART4DATA-infrastructuur om daarmee de zorg te verbeteren.

  Projectnummer: 848090002 (2021)
  Hoofdaanvrager: Dr. H.P.A. van Veghel, Nederlandse Hartstichting
  Projectleider: Dr. H.P.A. van Veghel, Nederlandse Hartstichting
  Populatie: Volwassenen
  GGG-deelthema: Infrastructuur

 • SELEnium and coQ10 Treatment for Heart Failure (SELEQT-HF) - a registry based randomised clinical trial
  Ondanks verbeteringen in de huidige gezondheidszorg zijn er op dit moment 240.000 patiënten met hartfalen (HF) in Nederland met over het algemeen een sombere prognose. Met de digitalisering van klinische informatie is het mogelijk gegevens uit de dagelijkse praktijk te hergebruiken voor onderzoek. Hierdoor kan de stap van onderzoek naar praktijk sneller worden gemaakt met als doel de behandeling van patiënten met HF te verbeteren.
  Het HEART4DATA-consortium heeft tot doel een nationale en duurzame infrastructuur te creëren. In een klinische studie wordt deze nieuw te ontwikkelen infrastructuur getest met een laag risico wat betreft patiëntveiligheid. Er is gekozen om het klinisch voordeel van Selenium/CoQ10, een voedingssupplement, bij patiënten met HF te bestuderen. Selenium/CoQ10 supplementen zijn veilig, hebben geen bekende bijwerkingen, kennen geen contra-indicaties en kunnen daarom gegeven worden aan alle patiënten met HF.

  Onderzoek
  In de studie wordt het effect van Selenium/CoQ10-behandeling op herhaalde HF-opnames en overlijden aan hart- en vaatziekten bij patiënten met HF geëvalueerd.

  Dit project is gerelateerd aan het project: Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands (848090002)

  Projectnummer: 08480092210002 (2022)
  Hoofdaanvrager: Dr. H.P.A. van Veghel, Nederlandse Hartstichting
  Projectleider: Dr. H.P.A. van Veghel, Nederlandse Hartstichting
  Populatie: Volwassenen
  GGG-deelthema: Infrastructuur

___________________________________________________________

De Hartstichting en ZonMw werken in de subsidieronde samen aan het mogelijk maken van een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. De betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is één van de vijf onderzoeksprioriteiten van de Hartstichting. Binnen deze ronde konden twee soorten onderzoeksprojecten worden ingediend: Grote Trials en Drug Rediscovery onderzoeksprojecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website