In de derde open subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn 52 uitgewerkte aanvragen ingediend. Uiteindelijk is aan 17 projecten subsidie verstrekt. De indeling van de projecten is gebaseerd op de vastgestelde lacunes. Zij zijn tevens ingedeeld per bijzondere patiëntengroep. Hierdoor staan enkele projecten dubbel vermeld.

Doelmatigheid en effectiviteit:

Farmacotherapie op maat:

Nieuwe indicaties:

Therapietrouw:

Over- en onderbehandeling:

Toedieningsvormen:

Bijzondere groepen:

Over het gebruik van geneesmiddelen door kinderen, ouderen, zwangeren, mensen met zeldzame aandoeningen en ter voorkoming van antimicrobiële resistentie is meer wetenschappelijke onderbouwde kennis nodig.

Kinderen:

Zeldzame aandoeningen

Antimicrobiële resistentie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website