In de tweede open subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn 69 uitgewerkte aanvragen ingediend. Uiteindelijk is aan 23 projecten subsidie verstrekt. Het totale subsidie bedrag bedraagt circa € 7,5 miljoen. De indeling van de projecten is gebaseerd op de vastgestelde lacunes. Zij zijn tevens ingedeeld per bijzondere patiëntengroep. Hierdoor staan enkele projecten dubbel vermeld.

Doelmatigheid en effectiviteit:

Farmacotherapie op maat:

Off-label:

Nieuwe indicaties:

Polyfarmacie:

Over- en onderbehandeling:

Toedieningsvormen:

Bijzondere groepen:

Over het gebruik van geneesmiddelen door kinderen, ouderen, zwangeren, mensen met zeldzame aandoeningen en ter voorkoming van antimicrobiële resistentie is meer wetenschappelijke onderbouwde kennis nodig.

Kinderen:

Zwangeren:

Zeldzame aandoeningen:

Antimicrobiële resistentie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website