De STIP Ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) is specifiek bedoeld voor farmacotherapeutische projecten gericht op een breed onderkend probleem uit de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten met betrekking tot het toegankelijk maken en toepassen van kennis in de praktijk, praktijkverbeterprojecten of verbetering van de organisatie en/of kwaliteit van de (farmacotherapeutische) zorg. Het is nadrukkelijk van belang dat dergelijke projecten kennis oplevert die bijdraagt aan de landelijke implementatie van oplossingen voor de betreffende knelpunten in de zorg.

In STIP Ronde 2 van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn 15 uitgewerkte aanvragen ingediend. Uiteindelijk is aan 8 projecten subsidie toegekend.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website