De inzet van STIP Ronde 4 is om de toepassing van laagdrempelige en best practice werkwijzen, gericht op therapietrouw, te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. ZonMw wil deze initiatieven verder brengen naar andere stadsdelen/gemeentes/ regio’s. Om kleinschalige projecten in gang te kunnen zetten is binnen Ronde 4 voor deel A financiering beschikbaar gesteld voor een samenwerkingsverband dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw bundelt. Deze stap is nodig om in kleinschalige projecten de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen geven om de implementatie van de best practice(s) te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website