Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het Opti-Med project heeft onderzocht of een systematische beoordeling van de geneesmiddelen en de wijzigingen die daaruit voortvloeien, leiden tot een betere kwaliteit van leven bij 65-plussers die zich met een geriatrisch probleem bij de huisarts melden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 518 patiënten in 22 huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam.

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat een geneesmiddelbeoordeling geen effect had op de kwaliteit van leven zoals patiënten die ervaren, danwel op de klachten samenhangend met het gepresenteerde geriatrisch probleem, maar wel leidde tot meer opgeloste problemen die verband houden met het gebruik van geneesmiddelen. Dit werd vastgesteld door de resultaten te vergelijken met vergelijkbare patiënten bij wie de zorg en het geneesmiddelengebruik zijn gewone beloop had. De werkwijze voor het beoordelen van de geneesmiddelen door inschakeling van een expert-team werd hoog gewaardeerd. Ook bleek het belangrijk om bij de beoordeling van het geneesmiddelengebruik rekening te houden met de ervaringen van patiënten.
 

Samenvatting bij start

Problemen met bewegen en vallen, incontinentie en een minder goed geheugen: het kan liggen aan de ouderdom, maar ook aan de geneesmiddelen die ouderen gebruiken. In deze studie kijken huisarts en apotheker nauwkeurig naar de geneesmiddelen en passen deze zo nodig aan. En dan bekijken ze of dat invloed heeft op de klachten.
 

Meer informatie

Dit project kent een vervolg in: Implementatie van Medicatiebeoordeling volgens de Opti-Med methode via het Farmacotherapeutisch Overleg (projectnr. 1131020031)

Medicatiebeoordelingen in de eerstelijnszorg nuttig maar misschien niet altijd nodig (NIVEL, 20-11-2018)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website