Projectomschrijving

Galantamine is een medicijn dat symptomen van de ziekte van Alzheimer kan verminderen. Het werkt bij ongeveer 30% van de patiënten, maar pas na minimaal een half jaar behandelen kan worden vastgesteld of er een gunstig effect van de medicijnen is. De studie onderzocht of nauwkeurige metingen tijdens de eerste toediening voorspellend zijn voor het effect van langdurige behandeling.

Resultaten
Het acute effect van een dosering van 16 mg. was goed te meten aan de hand van de registratie van de hersengolven en de reactietijd bij het met de ogen volgen van een bewegend stipje. Het acute effect op de hersengolven was bovendien voorspellend voor het effect van een half jaar behandeling. Dit wijst erop dat in de toekomst mogelijk al na de eerste toediening van galantamine vastgesteld kan worden welke patiënten baat zullen hebben bij langdurige behandeling. Voordat de resultaten van dit onderzoek in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt, zal een tweede onderzoek de resultaten moeten bevestigen. Ook is aanvullend onderzoek nodig.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website