Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen neemt de kans op een niet-optimale behandeling toe. Allereerst kunnen de geneesmiddelen elkaar tegenwerken en bepaalde ziektes bij mensen verergeren, maar het kan er ook toe leiden dat artsen ten onrechte terughoudend zijn met het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen. Deze situatie zal versterkt plaatsvinden in verpleeghuizen. Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk dat er regelmatig een beoordeling/bewaking van het geneesmiddelgebruik (medicatie review) plaatsvindt door zorgverleners (arts en apotheker). Naast het gegeven dat deze medicatie review veel tijd in beslag neemt en al snel na het uitvoeren achterhaald kan zijn doordat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, blijft het een momentopname, waarbij je afhankelijk bent van de kennis en oplettendheid van de betreffende zorgverleners.

In het onderzoek werd een computerprogramma, de Clinical Rules Reporter (CRR), ontwikkeld welke de zorgverleners bij een medicatie review kan ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben we onderzocht:

- welke aspecten van belang zijn voor het uitvoeren van een kwalitatief goede medicatie review;

- de toegevoegde waarde van verschillende databronnen (medicatie, laboratoriumgegevens en medische voorgeschiedenis);

- hoe verschillende zorgverleners presteren bij het reviewen van een gestandaardiseerde casus. Het computerprogramma CRR is zodanig ontwikkeld dat het artsen en apothekers ondersteunt bij medicatie reviews. De afgelopen jaren is CRR uitgebreid getest in een ziekenhuisomgeving waarbij de effecten van het gebruik van de CRR ten opzichte van de huidige manier van medicatie bewaking (usual care) met elkaar vergeleken werd;

- Tegelijkertijd hebben we het computerprogramma ontwikkeld dat ons ondersteunt bij de automatische medicatie reviews. Dit programma hebben we uitgebreid getest in het ziekenhuis. We hebben het programma zodanig weten te optimaliseren dat van de 100 “waarschuwingssignalen (alerts)”er 80 klinisch relevant zijn. Dit heeft er toe geleid dat het programma niet alleen in het ziekenhuis wordt gebruikt maar nu ook in andere instellingen geïmplementeerd wordt.

Een andere studie (SCREAM) wordt momenteel in verpleeghuizen uitgevoerd om te kijken of het gebruik van het programma CRR boven op de reguliere zorg toegevoegde waarde heeft.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project hebben we onderstaande resultaten geboekt:

1. Met behulp van een enquête hebben we onderzocht welke componenten van belang zijn voor een medicatie review volgens diverse zorgverleners (huisartsen, verpleeghuisartsen en apothekers). Geconcludeerd werd dat de medische voorgeschiedenis, medicatielijst, lab-gegevens belangrijke factoren zijn voor een kwalitatief goede medicatiereview. Wetenschappelijke publicatie is beschikbaar).

2. De kwaliteit van een medicatiereview uitgevoerd door verschillende groepen zorgverleners, is gemeten ten opzichte van een gouden standaard (expert-team).

3. Er is een computer programma, de Clinical Rules Reporter (CRR) ontwikkeld ter ondersteuning van de zorgverlener in het uitvoeren van een medicatiereview. Het programma is gevalideerd. Hiervoor hebben we test-patiënten gebruikt met diverse lab-waarden en geneesmiddelen. Doordat de juiste lab-waarden aan de juiste patiënten werden gekoppeld konden we de kwaliteit van het programma garanderen.

4. Tevens hebben we clinical rules (medische beslisregels) gevalideerd om te testen of de test of de rules correct zijn geformuleerd. D.w.z. verschijnt er een “waarschuwingssignaal (alert)” als er bijvoorbeeld een afwijkende lab-waarde is. Daarnaast is de efficiëntie van de clinical rule geëvalueerd. We kunnen concluderen dat deze met 76% gestegen is, namelijk van 4% naar 80%. D.w.z. dat van de 100 “waarschuwingssignalen (alerts)”er 80 klinisch relevant waren. Dit heeft er toe geleid dat het programma niet alleen in het ziekenhuis wordt gebruikt maar ook in andere instellingen.

5. Meer dan 465 clinical rules zijn beschreven en verwerkt in de CRR

6. Een andere studie (SCREAM) wordt momenteel uitgevoerd om te kijken of het gebruik van het programma CRR boven op de regular care toegevoegde waarde heeft.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen neemt de kans op een niet-optimale behandeling toe. Allereerst kunnen de geneesmiddelen elkaar tegenwerken, kunnen geneesmiddelen bepaalde ziektes bij de mensen verergeren, maar kan het ook er toe leiden dat artsen ten onrechte terughoudend zijn met het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen. Deze situatie zal versterkt plaats vinden in verpleeghuizen.

Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk dat er regelmatig een beoordeling van het geneesmiddel gebruik (medicatiereview) plaatsvindt door arts en apotheker. Naast het gegeven dat deze medicatiereview veel tijd in beslag neemt en al snel na het uitvoeren achterhaald kan zijn doordat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, blijft het een momentopname, waarbij je afhankelijk bent van de kennis en oplettendheid van de betreffende zorgverleners.

In het huidige onderzoek wordt een computerprogramma ontwikkeld welke de zorgverlener bij een medicatiereview kan ondersteunen (CRR = Clinical Rules Reporter).

In de afgelopen 2 jaar hebben we onderzocht welke items van belang zijn voor het uitvoeren van een kwalitatief goede medicatiereview, wat de toegevoegde waarde is van de verschillende kennisbronnen (medicatie, laboratoriumgegevens, medische voorgeschiedenis) en hoe verschillende zorgverleners presteren bij het reviewen van een gestandaardiseerde casus.

Tegelijkertijd hebben we het computerprogramma ontwikkeld dat ons moet gaan ondersteunen bij de automatische medicatiereviews. Dit programma wordt momenteel uitgebreid getest in een ziekenhuissituatie.

Onze aandacht richt zich nu op het vullen van de kennisbank (reeds meer dan 350 clinical rules beschikbaar) en het opzetten van een studie om het effect van de CRR ten opzichte van de huidige zorg aan te tonen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project hebben we tot nu toe de volgende resultaten geboekt.

 

1. Met behulp van een enquete hebben we onderzocht welke componenten van belang zijn voor een medicatiereview volgens diverse zorgverleners.

2. Voor de drie belangrijkste componenten (medicatie, laboratoriumgegevens en medische voorgeschiedenis) hebben we onderzocht hoe belangrijk zij zijn voor een kwalitatief goede medicatiereview.

3. De kwaliteit van een medicatiereview uitgevoerd door verschillende groepen zorgverleners is gemeten ten opzichte van een gouden standaard.

4. Er is een computerprogramma (CRR = Clinical Rules Reporter) ontwikkeld ter ondersteuning van de zorgverlener in het uitvoeren van eenmedicatiereview.

5. Meer dan 350 clinical rules zijn beschreven en verwerkt in de CRR.

6. Momenteel zijn we een studie aan het beschrijven voor verpleeghuizen waarin de CRR ter ondersteuning van de medicatiereview wordt vergeleken met de huidige zorg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Neuropsychiatric disorders are very common in residents in nursing homes and the number of patients with these disorders will steadily increase due to the rising incidence of dementia. Most of these patients also suffer from considerable comorbidity and use multiple drugs and are prone to a higher risk of adverse health effects. Therefore, continous monitoring of their use is very relevant.

Most of the prescribing systems of medication, in daily practice do not take into account the clinical data (eg renal data) of the patients at the time of prescribing. It is advised that the medication is evaluated 12 times a year by a nursing home physician and a pharmacist. However, these evaluations are time-consuming and the evaluation for individual patients still is not a continuous process.

In the present study we will develop a computerised system that will, independently of the prescribing software used, continuously analyse the medicines used by nursing home residents with neuropsychiatric disorders in relation to the co-medication, laboratory-values and other clinical data.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website