Projectomschrijving

Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) heeft als doelstelling informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen over het zo goed mogelijk toepassen van geneesmiddelen bij ouderen.

Resultaten
Van 10 geneesmiddelengroepen zijn rapporten opgesteld van veel gebruikte geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen. Deze staan op www.ephor.nl. Het is de bedoeling dat de rapporten in de door artsen en apothekers vaak geraadpleegde literatuur komt.

Daarnaast heeft Ephor methoden ontwikkeld om op efficiënte en betrouwbare wijze de medicatie van oude patiënten te optimaliseren. De methoden vormen de basis van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie. Ook een digitale ondersteuningsmethode is gemaakt om het doelmatig te kunnen doen.

Ephor heeft een methode ontwikkeld om studenten goed te leren omgaan met polyfarmacie. Door gebruik van de methode was er een 33% toename van correcte geneesmiddelveranderingen en een reductie van 30% van potentieel schadelijke voorschrijfbeslissingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website