Projectomschrijving

In dit project is bekeken hoe een toedieningsvorm voor kinderen optimaal ontwikkeld kan worden. Hierbij zijn twee geneesmiddelen gekozen die bij kinderen gebruikt worden, maar waar geen drank van beschikbaar is; amlodipine als bloeddrukverlagend middel en lorazepam als middel om  ontwenning tegen te gaan na langdurige sedatie.
De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC en het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) hebben dranken ontwikkeld en getest op stabiliteit en smaak.

Resultaten

Van beide middelen is het gelukt stabiele dranken te maken. De amlodipinedrank is vergeleken met tabletten in vrijwilligers, waarbij geen belangrijke verschillen werden gevonden in de opname. Beide dranken zijn onderzocht bij respectievelijk kinderen met hoge bloeddruk (amlodipine) en kinderen waarvan sedatie werd afgebouwd (lorazepam). Acceptatie was goed en inname leidde tot effectieve bloedspiegels.
De gezamenlijke aanpak van apothekers, kinderartsen en onderzoekers blijkt werkzaam in het vertalen van de behoefte uit de klinische praktijk naar beschikbare en geteste kindertoedieningsvormen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website