Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Wanneer zieke kinderen de vraag krijgen mee te doen aan medisch-wetenschappelijk
onderzoek, behoren ze goed geïnformeerd te worden. Alleen dan kunnen ze goed beslissen
of ze wel of niet willen deelnemen. In dit project is onderzocht wat de beste manier is om
kinderen te informeren. Op basis van deze kennis is nieuw informatiemateriaal ontworpen in
de vorm van een stripverhaal. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met kinderen, ouders,
artsen en onderzoeksverpleegkundigen. Daarnaast werd bestudeerd in welke mate kinderen betrokken willen en kunnen worden bij de keuze om deel te nemen.

Resultaten

De onderzoekers concluderen dat kinderen vanaf 12 jaar zouden kunnen meebeslissen over deelname aan onderzoek. Het is dan wel belangrijk dat zij daarbij serieus genomen worden door de betrokken volwassenen (ouders/verzorgers, artsen, verpleegkundigen). Uit het onderzoek bleek dat kinderen graag willen meebeslissen, maar dan wel samen met hun ouders.

Samenvatting bij start

Wanneer zieke kinderen de vraag krijgen mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, behoren ze goed geïnformeerd te worden. De onderzoekers zullen nieuw informatiemateriaal ontwerpen en bestuderen in welke mate kinderen betrokken willen worden bij de keuze om deel te nemen.

Dit project kent een vervolg in: 1132030161
 

Meer informatie

ZonMw Parel voor samenwerking rond kind en wetenschappelijk onderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website