Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bijna de helft van alle kinderen krijgt elk jaar tenminste één geneesmiddel. Helaas weten we nog weinig over de effecten. In het EVIPED project zijn methoden en systemen ontwikkeld om middels hergebruik van bestaande zorgdata het gebrek aan kennis over geneesmiddelgebruik en effecten bij kinderen te verbeteren.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
1. Er zijn veel bestaande gegevens (big data) die goed gebruikt kunnen worden om te leren over de effecten van geneesmiddelen bij kinderen. Er moet samengewerkt worden op Europese en zelfs wereldwijde schaal om naar veiligheid te kijken, omdat ernstige bijwerkingen gelukkig zeldzaam zijn. Mede door EVIPED zijn er methoden ontwikkeld waarbij data veilig gedeeld kunnen worden en dergelijke studies mogelijk zijn.
2. Er is te weinig capaciteit, financiering en ervaring omtrent farmaco-epidemiologische studies bij kinderen. Training en methodologische ontwikkelingen zijn via EVIPED in gang gezet en gaan in de toekomst vruchten afwerpen.

Samenvatting bij start

Geneesmiddelen worden vaak alleen bij volwassenen bestudeerd, hierdoor is er weinig bekend over het resultaat van geneesmiddelen bij kinderen. Door Europese wetgeving verandert deze situatie omdat men nieuwe middelen ook bij kinderen gaat testen. Het gebrek aan kennis over bestaande geneesmiddelen blijft als we er niets aan doen. In het project worden nieuwe methoden ontwikkeld om het gebrek aan kennis snel te verbeteren. Daarbij wordt niet gericht op gerandomiseerde klinische studies. Er wordt gebruikgemaakt van de zorgdata die dagelijks routinematig worden verzameld over de kinderen die in een ziekenhuis worden behandeld of door de huisarts. Door epidemiologische analyse van de geanonimiseerde dossiers van duizenden kinderen verkrijgt men snel inzicht in de bijwerkingen en effectiviteit van geneesmiddelen. Ook worden gegevens ontsloten uit de wetenschappelijke literatuur en gekoppeld aan het Nederlandse Kinder Formularium. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website