Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn; infliximabbehandeling vanaf diagnose heel effectief

Kinderen met de ziekte van Crohn hebben een chronische ontsteking van de darm en zijn hierbij ernstig ziek. Genezing is niet mogelijk, behandeling wel.

Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen beschikbaar, waaronder de biological infliximab. Momenteel wordt infliximab pas gegeven als andere medicatie onvoldoende effectief gebleken is. Mogelijk is het beter dit medicijn vanaf de diagnose te starten. In dit onderzoek zijn beide behandelingen met elkaar vergeleken in een groep van 100 kinderen met een zojuist gestelde diagnose matig tot ernstige ziekte van Crohn.

Resultaten

Start van infliximab vanaf de diagnose bleek effectiever dan start in een later stadium van de ziekte. Daarnaast is bekend dat de ziekte sterk verschilt van patiënt tot patiënt. Momenteel wordt een nieuwe afweermeting onderzocht. Hiermee kan hopelijk worden voorspeld welke patiënt het meest baat heeft van een behandeling met infliximab.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Samenvatting bij start

Verbeterde behandeling ziekte van Crohn bij kinderen

Ziekte van Crohn is een ernstige chronische darmontsteking. Deze ziekte begint vaak al op kinderleeftijd en heeft grote gevolgen voor de rest van het leven. Veel kinderen krijgen complicaties van de ziekte zoals een slechte groei, fistelvoming en vernauwingen in de darm.

Dit onderzoek gaat na met welk medicijn kinderen met ziekte van Crohn het best behandeld worden. Dit wordt onderzocht door twee verschillende behandelingen, namelijk infliximab en prednison, met elkaar te vergelijken (bij beide behandelingen wordt ook azathioprine gegeven).

Tot nu toe wordt infliximab alleen aan kinderen met de ziekte van Crohn gegeven als prednison en andere medicijnen niet goed werken. In de ITSKids studie wordt onderzocht of behandeling met infliximab meteen bij diagnose betere uitkomsten geeft, complicaties voorkomt en veilig is. Ook wordt onderzocht of per kind te voorspellen is welk medicijn het best zal werken.

Meer informatie

‘Infliximab is de toekomst voor kinderen met Crohn’ (Mediator 42, jul 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website