Projectomschrijving

De ervaringen van kinderen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek worden nauwelijks meegenomen om de belasting hiervan in te schatten. Met dit onderzoek is een eerste stap genomen om deze belasting in Nederland in kaart te brengen.

Resultaten
Door interviews, literatuuronderzoek en het raadplegen van experts is een vragenlijst ontwikkeld om de belasting tijdens onderzoeksprocedures te meten: Children’s Discomfort during Research Procedures Questionnaire (CDRPQ). De vragenlijst is afgenomen bij 402 kinderen die een allergietest, echo, longfunctietest, MRI-scan, venapunctie of wangslijmvliesafname hadden ondergaan. Het blijkt dat kinderen geringe belasting ervaren tijdens deze procedures.
Verder zijn kinderen gevraagd naar suggesties om belasting van deze procedures te verminderen. De meeste kinderen noemden afleiding (een film kijken) een belangrijke factor om belasting te verlichten. De conclusie is dat de onderzochte onderzoeksprocedures voor kinderen acceptabel zijn. De volgende stap is om de CDRPQ bij meer ingrijpende procedures af te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website