Projectomschrijving

De onderzoekers wilden bekijken of bij kinderen met epilepsie het nieuwe medicijn levetiracetam even effectief is als het meest gebruikte valproïnezuur, maar beter wordt verdragen. Ook keken ze naar de invloed van de medicatie op het algeheel functioneren. Helaas zijn slechts 15 patiënten geïncludeerd. De consequentie hiervan is dat er geen evaluatie van de resultaten over effectiviteit en veiligheid van levetiracetam en valproïnezuur plaats kan vinden.

Wel proberen de onderzoekers antwoord te geven op de vraag of de behandeling met levetiracetam of valproïnezuur in de kleine groep geïncludeerde kinderen heeft geleid tot veranderingen in het algeheel functioneren. Aangezien de patiënten net gestopt zijn met de studie zijn deze resultaten nog niet bekend. De onderzochte groep is erg klein en het is onbekend of de onderzoekers daadwerkelijk tot een zinvolle interpretatie kunnen komen. Verder onderzoeken ze de redenen van de tegenvallende inclusie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website