Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat er in de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat de informatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedt ook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbare informatie te vinden over medicijngebruik bij kinderen.

 

Daarom hebben het NKFK, apotheek.nl (van de KNMP) en patientenorganisaties de krachten gebundeld om de website apotheek.nl aan te vullen met toegankelijke, heldere en betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen. Zodat ouders (en kinderen zelf) Nederlandstalige informatie over medicijngebruik bij kinderen kunnen vinden op internet.

 

Er zijn driehonderd teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl. Deze teksten gaan over zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium staan links aan bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is. Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt beschikbaar is.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn kindspecifieke informatieteksten ontwikkeld voor de 300 geneesmiddelen die het meest gebruikt worden door kinderen. Deze informatieteksten zijn gepubliceerd op www.apotheek.nl, onder de tab "kinderen". De informatieteksten over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen worden sinds de publicatie circa 25.000 keer per maand geraadpleegd.

 

Tevens is er een informatiekaart ontwikkeld die ouders helpt om informatie ten aanzien van medicijngebruik door hun kinderen in te winnen en te begrijpen.

 

De patientenkaart kan gedownload worden op de website van het NKFK

nkfk.nl/kinderformularium/online-informatie-medicijngebruik-bij-kinderen/

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van ouders, is een focusgroeponderzoek verricht. De resultaten van het focusgroeponderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van informatieteksten. Tevens heeft het focusgroeponderzoek geleid tot een prioritering van informatieteksten. Prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van medicijnteksten voor medicijnen die het meest frequent door kinderen gebruikt worden, te weten antibiotica, middelen voor cutaan gebruik, pijnstillers, astma middelen/inhalatiemiddelen, allergiemiddelen, maag/darm middelen, enkele middelen bij ADHD en bij epilepsie.

 

Inmiddels zijn 150 informatieteksten voorbereid. Deze teksten zullen na de zomer van 2015 gepubliceerd worden op apotheek.nl.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het focusgroeponderzoek heeft geleid heeft geleid tot heldere inzichten in de informatiebehoefte van ouders. Uit het onderzoek blijkt dat:

 

• Ouders zoeken naar informatie in ‘paniek’ situaties: er is iets mis rondom het medicijngebruik van hun kind en men zoekt naar verklarende informatie en oplossingen.

• Informatie dient derhalve concreet en praktisch te zijn, gericht op instructies over hoe te handelen.

• Informatie dient overzichtelijk weergegeven te zijn, zodat vrijwel in één oogopslag de informatie kan worden gevonden waar men naar zoekt

• De informatie moet in ‘spreektaal’ worden gegeven.

• Medische termen moeten worden uitgelegd

 

De aanbevelingen uit het focusgroeponderzoek zijn meegenomen in de ontwikkeling van informatie teksten. Na de zomer van 2016 zullen de eerste 150 informatieteksten gepubliceerd worden op apotheek.nl.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

INTRODUCTIE

Bij kinderen wordt 40-80% van de medicijnen off-label voorgeschreven. Dit betekent dat de toepassing van het medicijn niet wordt beschreven in de officiële productinformatie van de fabrikant. Dit betekent ook dat de bijsluiter in deze gevallen voor de gebruiker geen relevante informatie bevat over de toepassing van het middel bij kinderen. In tegendeel, de bijsluiter vermeldt in deze gevallen regelmatig dat het middel bij kinderen niet kan worden toegepast, omdat de werkzaamheid en veiligheid van het middel bij kinderen niet is vastgesteld, of dat het middel uitsluitend bij kinderen vanaf een bepaalde leeftijd kan worden toegepast. Ook andere aspecten van de toepassing van een middel bij kinderen blijven onderbelicht in de bijsluiter, zoals specifieke waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen of methoden om toediening aan kinderen te vergemakkelijken. Ook alternatieve informatiebronnen geven geen of onvoldoende specifieke informatie over toepassing bij kinderen. Zij zijn uitsluitend gericht op volwassen gebruikers (apotheek.nl) dan wel professionele gebruikers (kinderformularium.nl; farmacotherapeutisch kompas, CBG) of geven de meningen van leken weer (diverse internetfora). Voor consumenten zijn er nu geen Nederlandstalige informatiebronnen beschikbaar, waar ouders en kinderen betrouwbare, accurate en leesbare informatie kunnen vinden over de toepassing van medicijnen bij hun zieke kind.

 

RELEVANTIE

Goede schriftelijke informatie over medicijnen ondersteunt ouders en kinderen in het bevorderen van gezondheid van het kind en draagt bij aan een goed gebruik van het middel door het kind. Het helpt ouders en kinderen in hun vaardigheden om in contact te treden met de hulpverlener en verantwoordelijk te dragen voor de gezondheid van hun kind (“empowerment”)

 

DOEL VAN HET PROJECT

Het ontwikkelen van gerichte en begrijpelijke informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen voor consumenten van 12 jaar en ouder.

 

OPZET

Via participatie van ouders en kinderen in focusgroepen wordt de specifieke informatiebehoefte bepaald en worden de prioriteiten bepaald ten aanzien van het soort middelen waarvoor met voorrang informatie moet worden ontwikkeld. Tevens wordt gepeild in welke vorm de informatie het beste kan worden aangeboden.

 

Vervolgens wordt voor een kleine selectie van geneesmiddelen een pilot uitgevoerd waarbij per geneesmiddel een informatietekst gericht op de toepassing bij kinderen wordt geschreven. Deze tekst wordt inhoudelijk gecontroleerd door een (kinder-)arts en apotheker en op leesbaarheid en begrijpelijkheid gecontroleerd door de focusgroep. De bron voor deze

informatie is het landelijk Kinderformularium.

 

Na de pilot worden voor alle geneesmiddelen uit het Kinderformularium volgens de prioritering informatieteksten geschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website