Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Gestoorde glucoseregulatie en/of insulineoverproductie wordt gezien bij populaties met
obesitas en kan leiden tot suikerziekte type 2. Bij volwassenen met obesitas is beschreven
dat metformine een afname van gewichtstoename en insulineoverproductie kan geven en
zorgt voor een vertraagde voortschrijding naar suikerziekte type 2.
Het doel van dit onderzoek was om, naast leefstijlinterventie, het effect van metformine op de BMI  te bestuderen bij kinderen vanaf 10 jaar met obesitas. Ook is de verdraagzaamheid, veiligheid en farmacokinetiek van metformine onderzocht.

Resultaten

Aangetoond is dat na 18 maanden metforminebehandeling de BMI stabiliseerde, wat betekent dat metforminebehandeling toegepast kan worden naast leefstijlinterventie. Het effect op de BMI na 36 maanden moet verder onderzocht worden. Metformine werd goed verdragen en was veilig. De dosering kan opgehoogd worden tot 3000mg/dag. Kinderen met obesitas ontwikkelden over 36 maanden metabole en cardiovasculaire complicaties. Het hoge uitvalspercentage in deze studie geeft aan dat het motiveren van kinderen met obesitas (én hun ouders) zelfs binnen studieverband extreem moeilijk is.

Samenvatting bij start

Bij obesitas kan er sprake zijn van gestoorde glucose regulatie en/of insuline resistentie en dit kan leiden tot suikerziekte type 2. De behandeling voor obesitaspatiënten is gecombineerde leefstijlinterventie: bewegen, dieet en gedragsverandering. Metformine, een insuline regulerend medicijn wordt voorgeschreven bij volwassenen en kinderen met suikerziekte type 2. De effecten van metformine, beschreven bij volwassen obesitaspatiënten zijn vermindering van gewichtstoename, afname overproductie van insuline en vertraagde voortschrijding naar suikerziekte type 2. In het 1e deel van de studie worden de effecten en veiligheid van metformine bij obesitaspatiënten met insuline resistentie vanaf 10 jaar onderzocht. Alle patiënten volgen het leefstijlinterventie programma. De onderzoekers gaan met de gegevens een  doseerschema voor metformine bij kinderen opstellen. In het 2e deel worden de lange termijn effecten van metformine naar de voortschrijding naar suikerziekte type 2 en de complicaties onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website