Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een drank van het geneesmiddel valaciclovir ontwikkeld. Valaciclovir wordt gebruikt om infecties met bepaalde virussen (oa. waterpokken, gordelroos) te voorkomen en te behandelen, en was alleen te verkrijgen in tabletten. Wij hebben een nieuwe drankvorm van valaciclovir gemaakt, zodat de inname voor kinderen makkelijker zal zijn als ze dit medicijn nodig hebben. Daarbij hebben we ook goed onderzocht welke smaak van de drank het beste was voor kinderen, dat hebben we getest bij kinderen, hun ouders en een elektronische tong. Op dit moment wordt de drank gemaakt door apotheken en krijgen dagelijks kinderen deze drank voor een infectie te behandelen of om deze te voorkomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit het fase 0 onderzoek is een drank voortgekomen met voldoende stabiliteit en acceptabele smaak.

 

Het fase 1 onderzoek liet zien dat de drank bio-equivalent (voor wat betreft blootstelling (AUC)) is aan de tabletten bij volwassenen.

 

Dit heeft geleid tot opname van de valaciclovir drank, die in fase 0 was ontwikkeld, in het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA). Het FNA is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen. De voorschriften zijn bestemd voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden. De valaciclovir drank is commercieel beschikbaar, bijvoorbeeld bij de apotheek A15.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND: Van veel geneesmiddelen zijn geen goede formuleringen voor kinderen beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld alleen tabletten met een te hoge dosis van het geneesmiddel, of de tabletten zijn erg vies. Een voorbeeld is valaciclovir. Dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om virusinfecties te voorkomen en te behandelen. Voor met name jongere kinderen zijn de tabletten moeilijk door te slikken en zit er te veel geneesmiddel in elke tablet.

 

DOEL: Onderzoekers van de apotheek van het Radboudumc ontwikkelen een drank met valaciclovir. Hierbij letten ze onder andere op de smaak en een goede farmaceutische kwaliteit. Een voordeel van een drank is dat eenvoudig de dosering aangepast kan worden aan de leeftijd en het gewicht van het kind.

 

METHODE: Het project is ingedeeld in drie fasen: fase 0, fase I en fase II.

In fase 0 is een drank ontwikkeld met een goede farmaceutische kwaliteit. Dit houdt onder andere in dat iedere keer als een bepaald volume wordt gegeven, er even veel van het geneesmiddel in moet zitten en dat deze lang genoeg houdbaar is. In het laboratorium is getest of de smaak van valaciclovir gemaskeerd wordt door de vloeistof waarmee de drank is gemaakt. De drank zal ook geproefd worden door kinderen en hun ouders. Ze moeten aangeven hoe lekker ze de drank vinden in vergelijking met een andere valaciclovirdrank.

 

In fase I wordt de bioequivalentie onderzocht van de nieuw ontwikkelde drank ten opzichte van tabletten. Dit onderzoek is uitgevoerd bij gezonde volwassenen. Dit soort onderzoek moet door farmaceutische firma’s ook gedaan worden, voordat zij een merkloos product op de markt kunnen brengen. De proefpersonen zullen twee keer dezelfde hoeveelheid van het geneesmiddel valaciclovir innemen: één keer als tablet en één keer als drank. Na elke inname zal bloed afgenomen worden om te meten hoeveel er van het geneesmiddel in het bloed is gekomen. De gemeten hoeveelheden voor de drank en de tablet zullen met elkaar worden vergeleken. Zo kan worden bepaald of er uit de drank evenveel valaciclovir wordt opgenomen als uit de tabletten, en of dit even snel gebeurt. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

 

In fase II wordt gekeken hoe snel en hoe veel van het geneesmiddel wordt opgenomen in het bloed als de drank wordt gebruikt, bij kinderen die het geneesmiddel valaciclovir nodig hebben. Hiervoor zal een aantal keren bloed worden afgenomen om te meten hoeveel er van het geneesmiddel opgenomen is in het bloed. Dit zal vergeleken worden met de hoeveelheid die wordt opgenomen na intraveneuze toediening van het geneesmiddel aciclovir. Deze fase wordt uitgevoerd samen met kinderartsen uit Leiden en Utrecht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RESULTATEN fase 0: Deze fase van het project is grotendeels afgerond. Er is een drank ontwikkeld met een goede farmaceutische kwaliteit. Hiervan is de houdbaarheid onderzocht na bewaren onder verschillende omstandigheden. De houdbaarheid is minimaal drie maanden en een langere houdbaarheid wordt momenteel onderzocht.

De smaak van de drank is onderzocht in het laboratorium met behulp van een elektronische tong. Hieruit bleek dat de smaak van valaciclovir gedeeltelijk wordt gemaskeerd door de gebruikte hulpstoffen in de drank. Voor het uitvoeren van de smaaktesten bij kinderen en hun ouders zijn alle voorbereidingen getroffen, zodat deze uitgevoerd kunnen worden in de tweede helft van 2015.

 

RESULTATEN fase I: Zestien gezonde volwassen vrijwilligers hebben deelgenomen aan het onderzoek waarin ze de ene week 500 mg valaciclovir als tablet kregen en de andere week 500 mg valaciclovir via de nieuwe drank. In het bloed dat is afgenomen is gemeten hoe snel en hoeveel van het geneesmiddel is opgenomen. Het geneesmiddel wordt iets sneller opgenomen als de drank wordt ingenomen, maar in totaal wordt evenveel opgenomen. Voor de blootstelling aan het geneesmiddel maakt het dus niet uit of je de drank of de tablet inneemt.

 

RESULTATEN fase II: Deze fase is gestart. De studieopzet, het protocol en andere documenten worden voorbereid zodat een medisch ethische toetsingscommissie kan beoordelen of we het op deze manier mogen uitvoeren. De uitvoer van het onderzoek is nog niet gestart en er zijn daardoor ook nog geen onderzoeksresultaten te melden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In children acyclovir is used as prophylaxis and treatment of varicella zoster virus (VZV) and herpes simplex virus (HSV) infections. In adults, valacyclovir has replaced acyclovir in many clinical scenarios because of more reliable absorption, better bioavailability and reduced dose frequency. Pharmacokinetic data support the use of oral valacyclovir in children, but practical problems with the adult tablets exist in children. For children, a formulation with acceptable palatability, good pharmaceutical quality and possibility of flexible dosing is needed. In this study a new paediatric formulation of valacyclovir will be developed and evaluated. The bioequivalence of the new paediatric formulation versus valacyclovir tablets will be investigated in healthy adults. The pharmacokinetics and safety of the new paediatric oral formulation will be determined in children receiving this drug as prophylaxis against VZV and HSV infections post stem cell transplantation and will be compared with intravenous acyclovir.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website