Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een drank van het geneesmiddel valaciclovir ontwikkeld. Valaciclovir wordt gebruikt bij het voorkómen en behandelen van bepaalde virussen (zoals waterpokken en gordelroos). Het wordt gegeven aan volwassenen en kinderen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld wanneer zij chemokuren krijgen of wanneer zij een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Valaciclovir was alleen te verkrijgen in tabletten, maar voor kinderen is het vaak moeilijk om tabletten te slikken.

Daarom is een nieuwe drankvorm van valaciclovir gemaakt, zodat de inname voor kinderen makkelijker is als ze dit medicijn nodig hebben.

Resultaten

Vastgesteld kon worden dat de drank bij volwassenen dezelfde bloedconcentraties oplevert als een tablet valaciclovir. Daarnaast is goed onderzocht welke smaak van de drank het beste was voor kinderen. Dat is getest bij kinderen, hun ouders en een elektronische tong. De drank is verkrijgbaar in de apotheken. Valaciclovir in drankvorm voorziet in een behoefte; het aantal kinderen dat deze drank krijgt toegediend om een infectie te behandelen of om deze te voorkomen is groot.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Samenvatting bij start

Er zijn veel geneesmiddelen waarvan geen goede formuleringen bestaan die kunnen worden gebruikt bij kinderen. Er zijn bijvoorbeeld alleen tabletten met een hoge dosis van het geneesmiddel of de tabletten zijn groot en niet door te slikken door een kind. Bijvoorbeeld valaciclovir: dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om virusinfecties (waterpokken) te voorkomen en te behandelen. De onderzoekers willen een drank maken met valaciclovir. Hierbij letten ze op de smaak en goede kwaliteit. Een voordeel van een drank is dat de dosering aangepast kan worden aan de grootte van het kind. Van deze nieuwe drank wordt eerst bij gezonde volwassenen onderzocht of de opname in het bloed vergelijkbaar is met die van de tabletten. Daarna wordt onderzocht of bij kinderen (die dit geneesmiddel nodig hebben) voldoende opgenomen wordt en of er bijwerkingen optreden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website