Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven voor kinderen met luchtweginfecties. Antibiotica helpen vaak niet om klachten te verminderen, of er sneller vanaf te komen. Wel kunnen antibiotica vervelende bijwerkingen geven en bijdragen aan de ontwikkeling van resistente bacteriën. Het RAAK onderzoek heeft aangetoond dat huisartsen die een online scholing volgden en ouders een informatieboekje gaven minder antibiotica voorschrijven. Door de scholing waren de huisartsen goed op de hoogte van de richtlijnen. Ook hadden ze geleerd in gesprek te gaan met ouders over antibiotica, wat ouders kunnen doen voor hun zieke kind en bij welke klachten ouders de huisarts moeten bellen. Huisartsen gaven aan door de scholing meer bewust te zijn wanneer wel of geen antibiotica voor te schrijven. Ouders gaven aan liever geen antibioticum te willen voor hun kind. Door het informatieboekje begrijpen ze hun huisarts beter, en hebben meer vertrouwen om af te wachten tot hun kind vanzelf herstelt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het RAAK project zijn:

- Huisartsen die de scholing hebben gevolgd schrijven aan 21% van de kinderen met een luchtweginfectie een antibioticum voor. Huisartsen in de controlegroep schreven voor aan 33% van de kinderen.

- Na de interventie werden er per 1000 ingeschreven kinderen 32 antibioticakuren minder voorgeschreven per jaar.

- Als een huisarts minder antibiotica voorschrijft komen ouders niet vaker terug en zijn er ook niet meer ziekenhuisverwijzingen of complicaties.

- De projectgroep onderzoekt nog wat de financiële gevolgen zijn van deze interventie.

 

De producten van het RAAK project zijn:

- Een online scholing voor huisartsen

- Een informatieboekje voor ouders

(beiden zijn te vinden op: www.rationeelantibiotica.nl)

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen bezoeken vaak de huisarts voor infecties van de luchtwegen en het oor, zoals hoesten, verkoudheid keel- of oorpijn. De nationale huisartsrichtlijnen adviseren alleen voor een beperkte groep kinderen, die ernstig ziek zijn, of meer risico hebben op een complicatie, antibiotica voor te schrijven. De meeste luchtweginfecties worden namelijk veroorzaakt door virussen, waarvoor behandeling met antibiotica geen zin heeft. Ook gaan de meeste luchtweginfecties binnen korte tijd vanzelf weer over en hebben antibiotica geen invloed op de duur van de klachten. Onnodig antibioticagebruik verminderen is van belang om bijwerkingen en onnodige kosten te voorkómen, maar vooral voor het terugdringen van het probleem van antibioticaresistentie. Omdat er nog regelmatig antibiotica worden voorgeschreven wanneer dit niet nodig is, is het optimaliseren van antibioticaprescriptie voor kinderen met luchtweginfecties een relevant onderwerp.

Eerdere interventies lieten zien dat het voorschrijfgedrag van huisartsen verbeterd kan worden. Een voordeel van een online scholing voor huisartsen is dat deze voor alle huisartsen toegankelijk is, gemakkelijk te implementeren en aan te passen is, waardoor dit een kosteneffectieve mogelijkheid zou kunnen zijn. Met deze RAAK studie onderzoeken we wat het effect is van een online scholing voor de huisarts in combinatie met informatiemateriaal voor ouders, op het antibioticabeleid voor kinderen met luchtweginfecties tot 18 jaar. Ook kijken we naar ziektebeloop, complicaties, aantal consulten voor luchtweginfecties, tevredenheid van ouders, kosteneffectiviteit en de mening van ouders en huisartsen over boekje en scholing.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onze voorlopige resultaten blijkt dat de interventie effectief is. Na de interventie schreven de huisartsen in de interventiegroep in minder consulten van kinderen met luchtweginfecties een antibioticum voor dan in de controlegroep.

Ouders waren erg enthousiast over het informatieboekje. Eigenlijk waren ze al terughoudend, maar het boekje bevestigde deze houding en meer begrip in het handelen van de huisarts.

Huisartsen gaven aan dat de scholing hen meer bewust maakte van hun eigen voorschrijfgedrag, ondanks dat de inhoud van de scholing vaak niet nieuw voor hen was.

 

De exacte resultaten, verandering in het percentage prescripties, verandering in het totale antibiotica voorschijven aan kinderen, de patiënt-gerelateerde uitkomsten en de kosteneffectiviteit, rapporteren wij u vanaf april 2017.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Although antibiotic use in Dutch primary care is comparatively low, there is still substantial over prescription for uncomplicated respiratory infections (RTI), particularly in children. As yet, no primary care studies in the Netherlands have evaluated the impact of feasible interventions to enhance rational and evidence-based prescription of antibiotics for children. Very few relevant studies have been done worldwide. This study will assess the effects and cost-effectiveness of a web-based module that trains primary care professionals to better distinguish low from high risk children with RTIs based on the latest scientific evidence, to use enhanced communication strategies, and to use information material for parents. This intervention is expected to reduce antibiotic prescribing, empower parents, and achieve high levels of satisfaction.

We propose a cluster-randomised trial involving 1170 children presenting with an acute RTI (derived from 30 primary care practices) of whom prescribing policy will be analysed. Primary care professionals of 15 practices will be trained by the web-based module and will use and provide the information material during the consultation, and professionals of 15 practices will perform ‘care as usual’. The primary outcome will be the proportion of children diagnosed with a RTI receiving an antibiotic prescription. Secondary outcome measures will be the rate of children under 13 years of age registered in the practice who were being prescribed an antibiotic, the rate of re-consultations for RTIs during six months and the rate of complications (hospital referrals) during 12 months. Medical resource use and societal costs per enrolled child will be determined for a cost-effectiveness analysis. In addition, parental satisfaction with care and experiences of health care professionals will be assessed. If this innovative intervention proves to be clinically and cost effective, it will provide a feasible and appealing way to improve antibiotic management of children in primary care.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website