Projectomschrijving

Dit onderzoek wil de kwaliteit van antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nemen. Doel is om tot gestandaardiseerde metingen in ziekenhuizen te komen.

Door de hoge antibioticaconsumptie stijgt de resistentie tegen antibiotica. Recent onderzoek naar luchtweg- en urineweginfecties laat zien dat een groot deel van het antibioticagebruik niet adequaat is.

De onderzoekers willen de kwaliteit van zorg evalueren en verbeteren. Belangrijk doel is om een set van algemene kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Hiermee kunnen de onderzoekers de kwaliteit van het antibioticagebruik in de behandeling van alle bacteriële infecties in ziekenhuizen bepalen.

De onderzoekers ontlenen de kwaliteitsindicatoren aan al bestaande indicatoren. Daarnaast ontwikkelen zij nieuwe indicatoren voor de behandeling van sepsis (bloedvergiftiging). De onderzoekers testen de indicatoren op onder andere validiteit, meetbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit.

Ruim 1900 patiënten met verschillende aandoeningen in 20 ziekenhuizen werken mee aan dit onderzoek. Samenwerkingspartner is PREZIES, een netwerk voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website