Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Vanaf eind 2015 moet in elk Nederlands ziekenhuis een Antibiotic Stewardshipprogramma functioneren, om de kwaliteit van het antibioticagebruik te verbeteren. Eén van de onderdelen van zo’n programma is een periodieke evaluatie van de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Dat kan op meerdere manieren gedaan worden: 1. Totaal antibioticagebruik per afdeling meten. 2. De kwaliteit van het antibioticagebruik in individuele patiënten meten m.b.v. kwaliteitsindicatoren (puntprevalentiestudie (PPS)-QI). 3. De kwaliteit in individuele patiënten meten met een simpeler set indicatoren zoals gepropageerd door ECDC (PPS-ECDC). Al deze methoden moeten het lokale A-team in staat stellen de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik te meten en doelen te stellen voor verbeterprojecten. De drie methoden zijn nog nooit onderling vergeleken. Methoden 2 en 3 zijn tijdrovender en dus kostbaarder.

De kosteneffectiviteit van deze methoden is in deze studie vergeleken in een gerandomiseerde trial in 21 Nederlandse ziekenhuizen. Primaire eindpunt was opnameduur, secundair eindpunt o.a. antibioticagebruik, IC-opname en mortaliteit, en kosten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie is uitgevoerd zoals gepland. Na de metingen (volgens methode overall use, PPS-QI of PPS-ECDC) kregen de ziekenhuizen een feedback rapport.

Tijdens de studie hebben we een gestandaardiseerde implementatie tool ontwikkeld, om de deelnemende ziekenhuizen te helpen stawardship-activiteiten "op maat" te ontwikkelen en te implementeren. Deze tool bevat een aantal vaste componenten, met o.a. een barriere analyse, en is gebaseerd op de methode van Flottorp SA et al. Implementation science 2013;8:35. Deze tool werd geintroduceerd tijdens een gezamenlijke educatie-bijeenkomst met alle deelnemende ziekenhuizen.

 

8440 patienten werden geincludeerd in de voor- en nametingen. De gemiddelde opnameduur, gecorrigeerd voor landelijke trends, was 9·5 dagen (95% CI 8·9 – 10·1) tijdens de voormeting en 9·0 dagen (95% CI 8·5 – 9·6) tijdens de nameting (p<0·001). Er was een significante afname van het aantal dagen antibiotische behandeling per 100 opnames. Er was geen verschil in aantal IC-opnames of mortaliteit.

Stewardship teams scoorden de PPS-QI methode als meest behulpzaam voor hun programma, maar er was geen verschil tussen de drie onderzochte meetmethoden in afname van opnameduur. Beter gebruik van de implementatie tool resulteerde in een afname van antibioticagebruik.

 

Aanbevelingen voortvloeiend uit de studie zijn:

- Gestructureerde meting van de kwaliteit van het antibioticagebruik in ziekenhuizen en daaruit voortvloeiende setting-specifieke verbeteracties zijn geassocieerd met verkorting van opnameduur en een daling van het antibioticagebruik. Deze activiteiten zijn ook kostenbesparend. Deze activiteiten horen dus in het takenpakket van A-teams.

- Beide PPSs zijn geschikt om de kwaliteit van het antibioticagebruik in ziekenhuizen te beoordelen, welke dan kan dienen als basis voor verbeteracties.

- Het meten van kwantitatief antibioticagebruik is uitdagend en er is nog veel inzicht nodig in de invloed van ziekenhuis en organisatorische factoren, verschillende databronnen en registratie procedures. Daarnaast geeft kwantitatief gebruik voornamelijk inzicht in grove veranderingen in het gebruik van antibiotische therapie, en lijkt deze methode minder effectief voor het ontwikkelen van setting-specifieke verbeteractiviteiten op specialisme niveau.

- Het uitvoeren van een gestructureerde barriere-analyse en het maken van een gestructureerd actieplan zijn belangrijke hulpmiddelen bij het ontwerpen van setting-specifieke verbeteractiviteiten. Hiervoor kan bijvoorbeeld de door ons ontwikkelde implementation tool gebruikt worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Many programs have been designed to improve at an institutional level appropriate antibiotic use. Various methods can be used to evaluate the current quality of antibiotic use in hospitals, ranging from continuously monitoring overall antibiotic use at an institutional/organizational level, to performing point-prevalence studies in which appropriate use in individual patients is assessed. These methods have never been compared and the (cost) effectiveness of these various options in measuring and feeding back information on antibiotic use is unknown. The question is whether monitoring of overall use suffices, or whether labor intensive and costly point prevalence studies are more effective and cost-effective.

 

STUDY OBJECTIVE

To assess the (cost-)effectiveness of three different methods to measure and feedback information on the quality of current antibiotic use in various wards of the hospital:

1. OVERALL USE - OVERALL USE per ward is measured (pharmacy data), including the use of "reserve" antibiotics. Drug use data will be standardized in DDDs and will be summarized and fed back per ward.

2. PPS-QI: A Point prevalence studies (PPS) is performed at the various wards to collect data on appropriate antibiotic use in individual patients as defined by a set of validated QUALITY INDICATORS (PPS-QI). This information on the quality of use will be fed back to the individual wards.

3. PPS ECDC-HAI: A SIMPLIFIED point prevalence studies (PPS) is performed at the various wards in which data are collected on a non-validated, but simpler set of indicators (ECDC HAI-Net).

 

STUDY DESIGN AND STUDY SETTING

To assess the (cost) effectiveness of these various scenarios, a prospective, cluster randomized, multicenter trial will be performed in 18 Dutch hospitals. We will divide each hospital in 3 clusters: all surgical wards, all non-surgical wards, and the ICU. As the QI to be used in the PPS-QI were explicitly NOT developed for ICU patients, we will randomize ICUs between arm 1 and arm 3.

Surgical and non-surgical wards will be randomly allocated to one of three arms, ICUs to one of two study arms, stratified by hospital (i.e. in each hospital, each strategy will be allocated to one cluster)

For all scenarios and all wards, data will be collected by a dedicated study (D-team). In scenario 2 and 3 point prevalence data will be collected for 50 patients per cluster.

In all scenarios, information (respectively on overall antibiotic use and the results of the PPS) is fed back by the local antibiotic (A)-team to the hospital departments, and compared with similar wards. Wards with high respectively low overall antibiotic use (scenario 1) or high respectively low quality of antibiotic use (scenario 2 and 3) are easy recognizable in the report. To facilitate and standardize the feedback strategy, all A-teams will receive an instruction to disseminate the report and to organize an educational meeting in which to discuss antibiotic use and the ward specific feedback with their colleagues.

 

ASSESSMENTS

To assess and compare the effectiveness of the three scenarios, we will prospectively collect, three times with one month interval (interrupted times series) before and three times after the measurements as defined in the respective study arms with the subsequent Antibiotic team (A-team) interventions, for 40 adult patients per cluster treated with antibiotics for > 24 hours: age, sex, co-morbidity, type of infection, length of hospital stay and ICU admission, 30-day (infection-related) mortality, and antibiotic use (agents, iv or oral, dose and treatment duration).

 

PRIMARY ENDPOINTS FOR COMPARISON OF STUDY ARMS

Length of hospital stay (LOS).

Secondary endpoints are: Admission to and duration of intensive care unit (ICU) stay, 30-day Overall mortality and Infection-related mortality, Total antibiotic use and use of reserve antibiotics, and Costs (costs related to the measurement of antibiotic use resp. performance of the PPS (D-team) and costs related to the stewardship interventions (A-team)).

As mortality and length of stay of ICU p

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website