Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de wereldgezondheid. In lage-inkomenlanden wordt het grootste deel van pluimvee kleinschalig gehouden. Kennis over het gebruik van antibiotica en antibiotica resistentie in dit soort kleine houderijen is beperkt. Dit project is uitgevoerd volgens het “One-Health” concept. In het zuiden van Vietnam werden tegelijkertijd zowel kippen, de veehouders en andere mensen in dezelfde omgeving die met kippen werkten, onderzocht. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van antibiotica en op het vóórkomen van antibioticaresistentie en resistentie-genen bij gewone darmbacteriën van mensen en kippen. Resultaten van de studie laten zien dat in het zuiden van Vietnam ook door kleinschalige kippenhouders veel antibiotica gebruikt worden, net als bij mensen. Daarnaast tonen de resultaten aan dat overdracht van bacteriën en resistentie genen tussen kip en mens een tweerichtingsverkeer is, afhankelijk van het antibiotica gebruik en van de kans op directe blootstelling aan kippen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van deze studie laten zien dat er veel antibiotica worden gebruikt voor kippen en door mensen buiten het ziekenhuis, die gemakkelijk te verkrijgen zijn zonder recept. Het antibiotica gebruik op de kleinschalige kippenboerderijen was ongeveer zes keer hoger dan wat is gemeten in Europese landen. Het grootste deel (84%) werd gegeven om ziekte te voorkómen.

Antibiotica resistentie kwam heel veel voor in de normale bacterien in de darm. We vonden een verband tussen antibioticagebruik en het voorkomen van de ESBL bacterie (E. coli) in m.n. mensen en van colistine resistentie (mcr-1) in m.n. kippen. De resultaten laten zien dat dat overdracht van bacteriën en resistentie genen tussen kip en mens een tweerichtingsverkeer is, afhankelijk van het antibiotica gebruik en van de kans op directe overdracht.

Deze studie werd uitgevoerd in een samenwerking tussen onderzoekers binnen de veterinaire en humane gezondheidszorg (One Health) waardoor de interactie tussen onderzoekers uit deze domeinen is verbeterd en biedt ondersteuning voor maatregelen om het antibiotica gebruik in Vietnam terug te dringen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kip is een belangrijke voedingsbron in Vietnam. In de rurale gebieden is kip voor consumptie vaak afkomstig van lokale kleine kippenboerderijen. Kip die afkomstig van middelgrote of grootschalige pluimveebedrijven wordt meestal in de stad gegeten. Dit biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar antibioticagebruik en het vóórkomen van antimicrobiële resistentie bij zowel de kip als de mens binnen dezelfde regio. In deze studie bestuderen de onderzoekers antimicrobiële resistentie in Escherichia coli en Salmonella bacteriën die worden gekweekt uit de ontlasting van gezonde kippen en mensen in de provincie Tien Giang in het zuiden van Vietnam. De onderzoekers relateren de gegevens aan antibioticagebruik door pluimveehouders voor de kippen en door pluimveehouders en andere mensen die niet dagelijks in nauw contact met kippen zijn, voor hun eigen gezondheid. Bovendien vergelijken zij de bacteriële genen die verantwoordelijk zijn voor resistentie in de bacteriën bij kippen en mensen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het schema voor het verzamelen van monsters duurt tot april 2013. Tot nu toe is kippenmest verzameld in 100 willekeurig gekozen kleine en middelgrote kippenboerderijen. Tevens is ontlasting verzameld van de pluimveehouders en van 138 willekeurig gekozen gezonde vrijwilligers die niet dagelijks met kippen in aanraking komen, met vergelijkbaar geslacht en leeftijd als de boeren. Voor allen is het antibioticagebruik geïnventariseerd. De voorlopige resultaten laten zien dat in 63/238 (26%) huishoudens en 64/100 (64%) kippenboerderijen, antibiotica aanwezig waren. Tetracyclinen, (fluoro)quinolonen, polypeptiden en penicillinen waren de meest gebruikt antibiotica voor kippen. Cephalosporinen, macroliden, aminoglycosiden and (fluoro)quinolonen werden het meest voor mensen gebruikt. E. coli ongevoelig voor gentamicine, ciprofloxacine and 3rd generatie cephalosporinen (3GC) werd gevonden in respectievelijk 88 (88%), 51 (51%) and 19 (19%) van de 100 kippenboerderijen. E. coli ongevoelig voor gentamicine, ciprofloxacine en 3GC werd in 165 (69%), 97 (41%) and 99 (42%) van de 238 humane ontlasting monsters gevonden. De prevalentie van Salmonella was 47% in kippen and 5% in de boeren en in de gezonde vrijwilligers en 18% was multi-resistent. Deze gegevens laten zien dat resistentie tegen belangrijke antibiotica zeer hoog is in commensale bacteriën in kippen en mensen in het zuiden van Vietnam. Cephalosporine gebruik door mensen is geassocieerd met ongevoeligheid voor 3GC in E. coli van gezonde mensen. Analyse van risico factoren voor resistentie en van genetische determinanten van resistentie volgt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antimicrobial resistance (AMR) in Gram-negative microorganisms is increasing worldwide. The global economy and mobility provide increasing opportunities for the spread of resistant microorganisms or AMR determinants requiring control at a global level. The prevalence of AMR among Enterobacteriaceae is extremely high in Asia, reaching 90% community levels in Ho Chi Minh City. AMR E. coli and Salmonella species are also highly prevalent in food from animal sources obtained at markets, slaughterhouses and farms in Vietnam, reaching 50% multidrug resistance in E. coli. We hypothesize that, in addition to extensive or inadvertent human use of antibiotics, the use of antimicrobial agents in animal husbandry contributes substantially to the high prevalence of AMR in humans in Vietnam, either by human colonization or infection with resistant bacteria from animal sources, or by dissemination of AMR genes from these bacteria to human commensals. By comparing the prevalences and types of resistance encoding genes located on mobile elements between bacterial populations present in humans and food animals in the same location, important insight could be gained in the contribution of AMR in animals to resistance in humans.

We will study poultry farming in rural Vietnam as a model for back yard farming in Asia. Back yard farms represent the predominant source of animal food for local consumption in rural Vietnam, hence providing optimal opportunities to assess the potential relationships between animal drug use and AMR and AMR in humans.This study aims at describing the prevalence rates of AMR amongst non-typhi Salmonella and E. coli strains isolated from back yard farm poultry and from humans, and to relate these rates to antimicrobial usage in animal husbandry in rural Vietnam. In addition, this study aims at estimating the relative contribution of antimicrobial drug usage to AMR in animal back yard farming and in the human population, by detailed comparisons of prevalences and genetic relatedness of AMR determinants in animals and humans in the same geographical region. Finally, this study aims at the selection of optimal interventions to reduce AMR in food animals and the design of appropriately targeted intervention studies. This will be done by providing data which can be used as input for mathematical modeling studies of potential interventions to reduce AMR in food animals and the effects of such interventions for AMR in humans.

This study will be set in Tien Giang province in southern Vietnam. Tien Giang has approximately 3 million chicken and 2 million ducks present at any time throughout the year, in farms of small and medium size. We will study the prevalence of AMR Salmonella and E. coli in poultry and humans in Tien Giang province. We will compare resistance rates in strains isolated from humans with strains obtained from a similar population sampled in Ho Chi Minh City. In addition, we will study the prevalence and genotype of resistance determinants in strains isolated from poultry and from humans, with a focus on genes encoding ESBL production and plasmid mediated quinolone resistance. Strains will be screened using a miniaturized microarray system, and genes will be further characterized using PCR and DNA sequencing. We will perform plasmid analysis of a selection of strains. The combined results of phenotypic resistance patterns, genotypic resistance patterns, genotyping and plasmid profiling, will enable comparison across the animal and human bacterial populations within a distinct geographical location.

We will perform descriptive studies of knowledge and practice of farmers regarding antimicrobial drug use in their poultry, including structured interviews combined with inventories of medicine cabinets. In addition, we will perform structured interviews with the drug store owners mentioned most frequently by the farmers as sources of the antimicrobial agents for veterinary use. The resulting data will not only be used to describe antimicrobial drug use, practice and knowledge, but will also be used to design educational and training programs for farmers and drug sellers.

We will use mathematical modeling to estimate the potential effects of interventions strategies, which can be used to decide which intervention to implement and study. Probable interventions that will be modeled are limitation of particular antimicrobial drug classes and education of farmers and drug sellers. The effect of these interventions will be estimated, using input from available microarray data which will provide information on the prevalence of resistance determinants. Thus, the potential effect of limiting use of a single drug class on selection for strains resistant to other drug classes can be studied.

This study will facilitate a multidisciplinary collaboration, including scientist and experts working in the fields of human and animal health, and biomedical and social sciences, both local and international.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website