Projectomschrijving

Binnen de vroegere zorg voor patiënten met een primaire afweerstoornis was er een uitgebreid diagnostisch traject, variërend van laboratoriumdiagnostiek tot genetische technieken. Het gebruik van next generation sequencing (NGS) kan een grote impact hebben voor de patiënt, door snellere diagnosestelling en eerder uitvoeren van de juiste behandeling. Deze vorm van diagnostiek wordt vandaag de dag al erg vroeg ingezet binnen het diagnostische traject. Naast de verbeterde en versnelde diagnostiek roept dit de vraag op wat dit daadwerkelijk kost en wat het oplevert; wat is de impact van het direct inzetten van Next Generation Sequencing bij patiënten met een primaire afweerstoornis op het Nederlandse zorgbudget?

Doel

Binnen deze studie zal dat onderzocht worden door het vergelijken van data van een retrospectief cohort (patiënten die de vroegere vorm van diagnostiek hebben gekregen) en een prospectief cohort (patiënten die de komende twee jaar direct in het diagnosetraject NGS zullen krijgen). 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website