Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Personalised medicine kan bijdragen aan het vergroten van de gezondheidswinst en reduceren van kosten van die behandeling. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat waardevolle voorspellende tests hun weg naar de klinische praktijk vinden, maar ook dat het gebruik van niet nuttige testen worden vermeden. Om gepast gebruik van voorspellende testen te realiseren is het van groot belang om een goed beeld te hebben van de perspectieven, doelstellingen en mogelijkheden van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van voorspellende testen en welke evidence zij nodig hebben om beslissingen te maken.

 

In dit onderzoek analyseren we aan welke criteria een voorspellende test moet voldoen om geaccepteerd te worden in de Nederlandse klinische praktijk. Hiervoor brengen we in kaart welke stakeholders welke rol spelen in dat proces, welke criteria zij hanteren en welke informatie ze nodig hebben bij besluitvorming en welke barrières zij tegenkomen. Dit zal gedaan worden aan de hand van vier casussen. Het onderzoek zal drie inzichtdocumenten opleveren 1) de stakeholderkaart 2) de acceptatiematrix en 3) de test-factsheets. De stakeholderkaart is een overzicht van de stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van voorspellende tests in de Nederlandse klinische praktijk en een beschrijving van hun rol, belangen, doelstellingen en andere relevante kenmerken. De acceptatiematrix is een overzicht van de criteria waaraan een voorspellende test moet volden om geaccepteerd te worden door de relevante stakeholders. De matrix zal gebruikt worden om te analyseren in welke mate de testen van de vier casussen aan deze criteria voldoen. De test-factsheets tot slot geven een overzicht van de kenmerken en huidige gebruik van de testen van de vier casussen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website