Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is met een groot aantal nationale partijen toegewerkt naar het professionaliseren van de data steward functie voor het medische onderzoeksdomein, met een speciale focus op FAIR data beheer. Deze functie is essentieel om stappen te kunnen zetten in personalised health en mee te kunnen in de mondiale onderzoeksontwikkelingen.

Het project rapport beschrijft de rol van data steward in detail, zowel de plek in de organisatie als de verantwoordelijkheden en competenties van de data steward. Er is in een functieprofiel opgeleverd dat gebruikt kan worden in de werving en in de carrièreplanning van data stewards en in het evalueren of organisaties voldoende data expertise in huis hebben. Dit functieprofiel is reeds opgepakt door de partners en wordt gebruikt. Tevens is er een overzicht gegeven van de huidige en gewenste opleidingsmogelijkheden.
Het rapport geeft concrete aanbevelingen voor nationale en lokale organisaties om de data steward functie te professionaliseren. In een vervolgproject (via NPOS, het Nationaal Platform Open Science) wordt gewerkt aan het formaliseren van dit functieprofiel en in verder uitwerken van de opleidingsmogelijkheden voor data stewards.


Samenvattting bij start

Om stappen te kunnen zetten in personalised health en mee te kunnen in de mondiale onderzoeksontwikkelingen is voldoende datamanagementexpertise binnen onderzoeksprojecten en onderzoeksinstituten essentieel. Deze rol wordt grotendeels ingevuld door zogeheten ‘data stewards’.

Doel

Het doel van dit project is toe te werken naar het professionaliseren van deze data stewardfunctie voor het medische domein, met een speciale focus op FAIR databeheer. Hiervoor is het nodig dat er een goede beschrijving komt van deze nieuwe data stewardfunctie, die door de Nederlandse onderzoeksinstituten gezamenlijk ondersteund en onderschreven wordt. Tevens wordt er een opleidingstraject ontworpen. Dit opleidingstraject zal duurzaam worden ondergebracht bij bestaande opleidingsinstituten.

Dit project van 12 maanden wordt uitgevoerd door een compact kernteam in nauwe samenwerking met een adviesgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle stakeholders, waaronder experts op het vlak van onderzoeksdata, data stewards en onderzoekers.


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website