Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nadat aanvankelijk vertraging is opgelopen door de gelijktijdige invoering van de AVG rond de start van het project, verloopt het onderzoek nu volgens de planning zoals ingediend. Het verzamelen van biopten van longkankerpatienten, om de selectie van patiënten voor immunotherapie op basis van WGS te bepalen, verloopt via de al bestaande klinische studie (CPCT-02). Longartsen in High Volume ziekenhuizen van de CPCT-02 zijn geactiveerd. De workpackages die zich richten op doelmatigheid zijn data aan het verzamelen voor de modellen, en de modellen zijn in concept klaar. Er vindt regelmatig afstemming plaats binnen en buiten het project (bijvoorbeeld met het PATH project) om zo optimaal mogelijk van ieders expertise gebruik te maken en overlap te voorkomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het juridische gedeelte van het ELSI workpackage is afgerond met een publicatie gebaseerd op literatuuronderzoek, een tweede juridische paper gebaseerd op stakeholder interviews is ingediend . Een WGS-gebaseerde biomarker voor de selectie van patiënten voor immunotherapie is geïdentificeerd, en wordt momenteel op een nieuwe serie patiënten gevalideerd.

De model workpackages zijn allen met een eerste paper bezig. Voor de kosten m.b.t. WGS en standaard diagnostiek wordt samen met het PATH project gewerkt aan een gezamenlijk paper: “Micro-costing Diagnostics in Oncology: From Single-Gene Testing to Whole Genome Sequencing”. Rond Q1 van 2019 zal dit afgerond worden. Daarnaast wordt er een meta-analyse uitgevoerd op basis van de literatuur van de therapien-op-maat en immunotherapie voor longkanker om te gebruiken in het kosten-effectiviteitsmodel. Ten slotte zijn de wachttijden voor patiënten van diagnose van gemetastaseerde ziekte tot eerste behandeling in kaart gebracht op basis van de cijfers van de kankerregistratie. Deze gegevens zullen worden gebruikt in het systeem model voor het berekenen van optimale implementatie van WGS.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Personalized medicine driven treatments in major diseases like advanced melanoma and non-small cell lung cancer (NSCLC) offer important health benefits to genetic subgroups, but can be expensive and may induce severe side effects. Whole Genome Sequencing (WGS) simultaneously tests for all relevant genetic aberrations in tumor tissue from individual cancer patients thereby allowing immediate selection of optimal therapy. This approach is likely to improve patient survival, avoid adverse effects, and to assist in controlling health care costs by offering treatment to only those identified to benefit. Objectives of the current proposal are therefore: A) to expand molecular profiling of tumors to improve immune- and targeted treatment selection in patients with advanced melanoma or NSCLC, and B) to determine the cost-effectiveness and budget impact of WGS to facilitate responsible introduction. The project consists of 6 Work Packages: 1)Diagnostic value of WGS, 2)Treatment decisions based on WGS, 3)Prediction of long-term health benefits and harms by micro-simulation, 4)Tumor-overarching early cost-effectiveness modelling, 5)Nation-wide organization of WGS, 6)Ethical, Legal and Societal Implications (ELSI) of WGS. The project team consists of a large nation-wide consortium embedded in the Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT)/Hartwig Medical Foundation (HMF), covering all relevant disciplines (geneticists, pathologists, bio-infomatics, cancer biologists, oncologists, health economists and ethical/legal experts). This approach will provide evidence for decision making on genetic testing for optimizing health and economic outcomes for current and future personalized cancer care.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website