Projectomschrijving

Er komen steeds meer veelbelovende, maar vaak ook dure kankermedicijnen op de markt. Veel behandelingen die nu worden gegeven werken voor slechts een deel van de patiënten. Therapie-op-maat kan uitkomst bieden door patiënten de voor hen meest optimale behandeling te geven en daarmee het medicijngebruik doelmatiger in te zetten.

Doel

De belangrijkste doelstelling van dit project is het bepalen van het optimale gebruik van de nieuwste DNA-analyse technieken op basis van Whole Genome Sequencing (WGS), ten behoeve van therapie-op-maat voor patiënten met vergevorderd niet-kleincellig longkanker. Onderdelen van het project zijn: het bepalen van de diagnostische waarde en de doelmatigheid van WGS versus huidige diagnostiek, het berekenen van uitkomsten van behandelbeslissingen op basis van WGS-diagnostiek, het onderzoeken wat de meest efficiënte vorm van nationale organisatie en implementatie van WGS is en wat de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties zijn van het invoeren van WGS.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website