Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Precisiemedicijnen vormen een doorbraak in de behandeling van kanker. Steeds nieuwe behandelopties, technologische vooruitgang en voortschrijden van kennis vormt een dynamisch geheel. Moleculaire diagnostiek voorspelt welke patiënten wel of geen baat zullen hebben van deze dure behandelingen.

Resultaten

Het PATH project maakte het mogelijk om de voorspellende diagnostiek landelijk steeds te evalueren en optimaliseren. Bijvoorbeeld door monitoring van de diagnostische opbrengst en doorlooptijden.
Een laagdrempelig toegankelijk netwerk van moleculaire tumor boards (MTB) vertalen moleculaire uitslagen naar een advies over therapie-op- maat en deelname aan trials. Gestructureerde verslaglegging en goed gebruik van de registraties in PALGA en NKR, maken het mogelijk om de toegankelijkheid, kwaliteit en volledigheid van diagnostiek te meten. Modelleren van diagnostiek en behandeling geeft inzicht in de kosteneffectiviteit van de verschillende vormen van diagnostiek.

Het PATH project droeg zo bij aan optimale diagnostiek voor de kankerpatiënt van vandaag en legde een stevige basis voor continue verbetering en voor gezondheids-economisch onderzoek.
 

Samenvatting bij start

Of een patiënt met kanker baat heeft bij een behandeling met een doelgericht medicijn kan voor een deel van deze middelen worden voorspeld door afwijkingen in het DNA van de tumor. Goede en toegankelijke diagnostiek van deze afwijkingen en kennis van hun betekenis zijn essentieel voor effectief en doelmatig gebruik van deze medicijnen.

Doel

In het PATH project werken Nederlandse pathologieafdelingen en oncologische behandelaars samen om:

  1. de diagnostiek te optimaliseren door voortdurende technologische innovatie en kwaliteitsmetingen;
  2. een nationaal kennisnetwerk in te richten waarin teams van kankerspecialisten laagdrempelig advies op maat bieden over passende therapie en deelname aan klinische trials;
  3. de meerwaarde van dit traject te evalueren.

Het verzamelen van de tumor DNA afwijkingen in de landelijke pathologie database (PALGA) maakt het mogelijk om ook in de toekomst sneller te leren hoe doelgerichte medicijnen het beste kunnen worden ingezet voor patiënten met kanker.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website