Projectomschrijving

Of een patiënt met kanker baat heeft bij een behandeling met een doelgericht medicijn kan voor een deel van deze middelen worden voorspeld door afwijkingen in het DNA van de tumor. Goede en toegankelijke diagnostiek van deze afwijkingen en kennis van hun betekenis zijn essentieel voor effectief en doelmatig gebruik van deze medicijnen.

Doel

In het PATH project werken Nederlandse pathologieafdelingen en oncologische behandelaars samen om:

  1. de diagnostiek te optimaliseren door voortdurende technologische innovatie en kwaliteitsmetingen;
  2. een nationaal kennisnetwerk in te richten waarin teams van kankerspecialisten laagdrempelig advies op maat bieden over passende therapie en deelname aan klinische trials;
  3. de meerwaarde van dit traject te evalueren.

Het verzamelen van de tumor DNA afwijkingen in de landelijke pathologie database (PALGA) maakt het mogelijk om ook in de toekomst sneller te leren hoe doelgerichte medicijnen het beste kunnen worden ingezet voor patiënten met kanker.

Meer informatie

Website: www.netwerk-path.nl
'PATH maakt voorspellende moleculaire diagnostiek bij kanker eenduidig' (maart 2019)
'Moleculaire tumorboards: kennis delen levert voordelen op voor individuele patiënt' (januari 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website