Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Acute Myeloïde Leukemie (AML) en Multiple Myeloma (MM) zijn twee heterogene groepen van bloedkanker: individuele patiënten reageren heel verschillend op therapie. Dit heterogene karakter zien we terug in het grote aantal genetische afwijkingen in de tumorcellen, mutaties die van patiënt tot patiënt verschillen. Next Generation Sequencing (NGS) maakt een gedetailleerdere moleculaire analyse van deze genetische afwijkingen mogelijk: alle patiënt-specifieke verworven mutaties kunnen in een enkele test bepaald worden.

Resultaten

In dit project is NGS geïntroduceerd in de diagnostiek en prognostiek van verschillende hematologische maligniteiten, waaronder AML en MM. De kennis verworven binnen dit project wordt gedeeld met moleculair diagnostische laboratoria in binnen- en buitenland. Met dit onderzoek is de diagnostiek en prognostiek verbeterd en kan een beginnende terugkeer van de ziekte beter en sneller worden herkend. Samen zal dit resulteren in snellere en meer adequate therapie-interventies.
 

Samenvatting bij start

Acute Myeloïde Leukemie (AML) en Multiple Myeloma (MM) zijn twee verschillende typen bloedkanker. Deze verschillen zien we terug in het grote aantal genetische afwijkingen in de tumorcellen, mutaties die van patiënt tot patiënt kunnen verschillen. Hierdoor reageren patiënten verschillend op therapie. Next Generation Sequencing (NGS) maakt een gedetailleerdere moleculaire analyse van deze genetische afwijkingen mogelijk: alle patiënt-specifieke ontdekte mutaties kunnen in een enkele test bepaald worden.

Doel
Het primaire doel van het project is om NGS te introduceren in de routinediagnostiek en -prognostiek van AML en MM. Voor het project is er de beschikking over een unieke verzameling van beenmerg- en bloedmonsters van patiënten uit verschillende klinische studies. Met dit onderzoek wordt de diagnostiek en prognostiek verbeterd en een beginnende terugkeer van de ziekte beter en sneller herkend. Samen zal dit resulteren in snellere en meer adequate therapie-interventies.

Meer informatie
'Gepersonaliseerde diagnostiek van patiënt met bloedziekte vergroot kans op genezing' (april 2019)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website