Projectomschrijving

Men verwacht veel van recente ontwikkelingen rond DNA-analyse en de mogelijkheden die daaruit volgen, zoals ‘personalised medicine’. Tegelijk roepen deze ontwikkelingen ethische, juridische en maatschappelijke vragen op. Omdat hierover regelmatig discussie is, bestaat de behoefte aan een systematische bestudering van die aspecten. Hiervoor is een ELSI-PM onderzoeksconsortium (Ethical, Legal, Social Implications Personalised Medicine) opgericht.

De vijf deelprojecten van het onderzoeksconsortium ELSI-PM houden rekening met:

  1.  de praktijk waarin reguliere zorg en research, en diagnostiek en screening steeds meer door elkaar lopen;
  2. lopende of reeds uitgevoerde studies over juridische en ethische aspecten van personalised medicine;
  3. de behoefte aan uitgangspunten en richtlijnen onder onderzoekers, artsen, patiënten en beleidsmakers.

Doel

Doel van het tweejarige project is het opstellen van een duidelijk en samenhangend ethisch en juridisch kader voor de praktijk van personalised medicine en het bieden van concrete suggesties voor een verantwoorde implementatie van next-generation sequencing in de zorg.
Er vindt afstemming plaats met de ELSI Servicedesk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website