Projectomschrijving

Rond 35.000 mensen in Nederland lijden aan de ziekte van Crohn, een chronische darmontsteking. De ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven van Crohn-patiënten.

Ongeveer een kwart van de patiënten wordt langdurig behandeld met anti-TNF medicijnen (ontstekingsremmers). Deze behandeling is vaak effectief; er kunnen echter (ernstige) bijwerkingen optreden en er zijn hoge kosten aan verbonden (€ 12.500/patiënt/jaar).
Het stoppen met anti-TNF medicijnen lijkt bij bepaalde patiënten een reële (veilige) optie. Recent onderzoek duidt op het bestaan van indicatoren die het risico op opvlamming van de ziekte na stopzetten van de behandeling voorspellen.

Doel

Het doel van de CEASE studie is het ontwikkelen van een voorspellend diagnostisch instrument op basis van weging van deze indicatoren. De voorspellende waarde van het instrument zal getoetst worden in een klinische studie.
Het gerichter kunnen inzetten van anti-TNF medicijnen zal gezondheidswinst opleveren voor de patiënt en leiden tot kostenbesparing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website