Projectomschrijving

Dit project betreft een herziening van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. In 2 doorbraakprojecten zijn ervaringen opgedaan met het invoeren daarvan. Daaruit bleek dat een update gewenst is. Met een betere balans tussen wetenschap en praktijk. Gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten. En met toevoeging van de conclusies van nieuwe interventies. 

De herziene richtlijn is ontwikkeld volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO-methode). De basis is een samenvatting van de evidence in de wetenschappelijke literatuur. Naast literatuursearch vond ook praktijksearch plaats. Zo is vormgeven aan een geïntegreerd kwaliteitsbeleid

Er is gewerkt met een werkgroep en een kerngroep. De leden vertegenwoordigden de beroepsverenigingen die zich bezighouden met herkenning, diagnostiek en behandeling van schizofrenie.

De commentaren op de conceptversie zijn meegenomen in de de definitieve versie van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie.

Ook is een ‘Snelheidsmeter’ ontwikkeld. Deze maakt duidelijk op welke termijn de richtlijn op onderdelen moet worden herzien.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website