Projectomschrijving

De richtlijn Peroperatief Traject maakt deel uit van een drietal richtlijnen die betrekking hebben op de organisatie van het traject rondom een operatie.
Het gaat om alle patiënten die in Nederland geopereerd worden, behalve wanneer vanwege het spoedeisende karakter van de ingreep het volgen van de richtlijn niet verantwoord is.

Veiligheid staat voorop in de richtlijn. De belangrijkste aanbevelingen zijn dat in het traject vaste stopmomenten worden ingebouwd waarop bewust stilgestaan bij de vraag of de patiënt verder kan in het traject. In de richtlijn staat verder welke informatie minimaal via een checklist moet worden overgedragen.  Ook is het van belang om in ieder gedeelte van het traject te benoemen wie de eindverantwoordelijkheid heeft. Speciale aandacht wordt besteed aan medicatieveiligheid, veilig gebruik van apparatuur en aan infectiepreventie.

De richtlijn benoemt ook de verantwoordelijkheden van de instelling om verantwoorde perioperatieve zorg waar te kunnen maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website