Projectomschrijving

Dit project betreft de herziening van de richtlijnen Decubitus (CBO, 2002) en Smetten (LEVV, 2004). In beide richtlijnen is aandacht voor samenwerkingsafspraken en voorwaarden voor goede implementatie.

Richtlijn Decubitus
Decubitus komt nog veel voor. De prevalentie varieert van 3,4 % tot 14,9 % per setting (LPZ ,2010). Decubitus is een prestatie-indicator en daarmee een graadmeter voor de kwaliteit van zorg. De multidisciplinaire richtlijn wordt ontwikkeld in samenwerking met V&VN Wondconsulenten, V&VN Dermatologie, het NHG en het Kwaliteitsinstituut voor de zorg CBO. De EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) en NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) –richtlijn (2009) is vertaald en wordt waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie.

Richtlijn Smetten
Smetten komt veel voor en is nog onvoldoende onder de aandacht. Prevalentiemetingen variëren van 6% tot 12% per setting (LPZ, 2010). Goede preventie, tijdige onderkenning, en een juiste handelwijze zijn belangrijk.
De multidisciplinaire richtlijn wordt ontwikkeld in samenwerking met V&VN Dermatologie, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, het NHG, en NIVEL.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website