Projectomschrijving

De richtlijn Het Preoperatieve Traject geeft kaders voor de informatie-uitwisseling en samenwerking  voorafgaand aan de operatie.
Het bijzondere aan deze richtlijn is de focus op het proces. Tot nu toe beperkten veel  richtlijnen zich tot medisch-inhoudelijke zaken.

Traject
In de richtlijn is het preoperatieve traject verdeeld in vier onderdelen:

  1. spreekuur operateur
  2. preoperatieve screening en verpleegkundige intake
  3. planning en opname
  4. voorbereiding operatie

Per onderdeel wordt aangegeven welke informatie door wie uitgewisseld moet worden. En wie verantwoordelijk is voor die informatie en het uitvoeren van taken. Daarbij moet ook gekeken worden naar de organisatiestructuur van het ziekenhuis in verband met de noodzakelijke randvoorwaarden en bewaking van het hele proces.

Er  zijn 4 stopmomenten gedefinieerd waarop het proces gecontroleerd wordt en of de patiënt het traject verder kan vervolgen. Ook zijn conceptindicatoren ontwikkeld waarmee de instellingen zelf kunnen meten of er volgens de richtlijn gewerkt wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website