Projectomschrijving

De richtlijn ‘Otitis media bij kinderen in de tweede lijn’ sluit aan bij de standaarden voor de huisarts en richt zich met name op indicatiestelling en de verschillende behandelingsopties in de tweede lijn.
In de richtlijn wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor kinderen met otitis media en wat momenteel beschouwd wordt als best practice. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing, behandeling en eventuele afwachtende beleid (‘watchful waiting’) van kinderen met otitis media en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan ouders en kinderen. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie van de richtlijn.
Het doel van de richtlijn is meer uniformiteit in de diagnostiek, behandeling en begeleiding bij huisartsen, KNO-artsen en andere betrokken beroepsgroepen en kaders waarbinnen de multidisciplinaire zorg van kinderen met otitis media plaats moet vinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website